Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan (Pohjois-Savo)

ELY-keskuksen laatima alueellinen työlupalinjaus linjaa ne ammatti- ja toimialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että työpaikka on julkisesti haussa.

Pohjois-Savon ELY-keskus on päivittänyt työlupalinjaustaan ja katsoo, että seuraavilla ammatti- ja toimialoilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut Pohjois-Savossa:

  1. metalli- ja konetekniikan alalla koneistajat ja hitsaajat sekä konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
  2. maa- ja metsätalousalan tehtävistä tilatyöntekijät ja lomittajat
  3. talonrakennusalalla kattoasentajat ja -korjaajat, LVIS-asentajat sekä raudoittajat
  4. kuljetus- ja maarakennusalalla kuorma-autojen, erikoisajoneuvojen, puutavara-autojen sekä maansiirtokoneiden kuljettajat
  5. hoivatyö, erityisesti mielenterveys- ja päihdetyö sekä vammais- ja vanhustyö
  6. ravintolakokit (pl. etnisten ravintoloiden kokit) ja suurtaloustyöntekijät

Alueellisen linjauksen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet.

EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan

Suomessa toimivan työnantajan edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa Suomesta ja EU- ja ETA-alueelta. Mikäli työsuhteelle ja työnantajalle laissa asetetut edellytykset täyttyvät, eikä työmarkkinoilta ole saatavilla sopivaa työvoimaa kohtuullisessa ajassa, työnantajan on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta.

EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. EU:n ulkopuolelta Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Työntekijän oleskelupa oikeuttaa työntekoon työntekijänä tietyllä ammattialalla tai tietyn työnantajan palveluksessa. Työntekijän toimeentulon tulee olla turvattu ansiotyöllä kuukausittain työntekijän oleskeluluvan voimassa ollessa. Pohjois-Savoon myönnettiin viime vuonna reilut sata työntekijän oleskelulupaa, kun vastaava luku Uudellamaalla oli reilut tuhat.

Työntekijän oleskelulupaprosessi on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tekee osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden selvittämisen lisäksi työsuhteiden ennakkovalvonnan, jossa varmistutaan siitä, että työsuhteessa noudatetaan asianomaista työehtosopimusta ja Suomen työlainsäädäntöä. Lisäksi varmistetaan, että työnantaja kykenee suoriutumaan työnantajavelvoitteistaan.  Työntekijän sopivuuden arviointi kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle ja TE-toimisto selvittää työmarkkinoiden käytettävissä olevan työvoiman saatavuuden.

Työvoiman saatavuutta arvioitaessa selvitetään, voiko tehtävään saada työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta. Arvioinnissa huomioidaan myös ELY-keskuksen laatima työlupalinjaus. Alueellinen työlupalinjaus perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtakunnalliseen linjaukseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä (VNp 11.10.2012).

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
ylijohtaja Kari Virranta, puh. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, puh. 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi

Liite: Pohjois-Savon työlupalinjaus 2018


Päivitetty