Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskukselta 450 000 euroa ammatillisen  lisäkoulutuksen työelämäyhteyksien kehittämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt valtionavustusta 450 000 euroa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Hakemuksia jätettiin neljästätoista oppilaitoksesta, Kainuusta yksi, Lapista kolme ja Pohjois-Pohjanmaalta kymmenen, ja kaikki hakeneet saivat avustusta.  Avustusten myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille määräämään työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään ja tähän tarkoitukseen osoittamaan avustusmäärärahaan. Avustuksen saannin edellytyksenä on ollut mm. uudet innovatiiviset toimintamallit ja -käytännöt, elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen sekä verkostoitunut toimintatapa ja yhteistyö työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan oppilaitokset ovat keskuudessaan jakaneet kehittämistyön vetovastuun toimialoittain teknologiateollisuudessa, ympäristö-, rakennus- ja kiinteistöalalla, kaivos- ja energia-alalla, logistiikassa sekä palvelu-, hyvinvointi- ja kulttuurialoilla. Tätä Pohjois-Suomen TYKE-verkostojen kokonaisuutta koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Avustuksella tuettuja hankkeita ovat esimerkiksi Työpaikkojen ja kouluttajien HRD-kumppanuus Lapissa, Logistiikka-alan palvelujen ja kumppanuuksien kehittäminen, Hitsaus ja laatu, Moniosaamisen kehittäminen vanhus- ja vammaistyössä ja Työyhteisöjen monikulttuurisuuden tukeminen. Suurimpia tuensaajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Avustukset järjestäjittäin

 
Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry 20 000
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 58 000
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto 30 000
Kemijärven kaupunki/Itä-Lapin ammattiopisto 20 000
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 37 000
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy 14 000
Marttayhdistysten liitto ry/Oulun palvelualan opisto 15 000
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 54 000
Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/Oulun Diakoniaopisto 15 000
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto 40 000
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö/PSK-Aikuisopisto 40 000
Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy 28 000
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto 18 000
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 61 000

 

Lisätietoja:     
Asiantuntija Paula Lohikoski, puh. 040 5813410


Päivitetty