Tiedotteet 2018

Pohjois-Karjalassa 10 940 työtöntä työnhakijaa (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella oli helmikuun lopussa 10 940 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien määrä väheni 1 656 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa maan korkein, 15,1 %. Vuosi sitten osuus oli 17,2 %.

Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli helmikuussa 10,5 %. Vuosi sitten osuus oli 12,6 %.

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan on osoitteessa: www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-karjala.aspx
Latauslinkki pdf-muotoiseen työllisyyskatsaukseen on katsaussivun oikean laidan valikon kansilehtikuvassa. Nettisivulta (vasemman yläreunan valikko) on pääsy myös koko maan sekä kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsauksiin.

Uudistunut Ohjaamo

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaamo rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavista, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon tavoitteena on toimia nuoren tukena kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu.

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ohjelman osana hallitus päätti vakiinnuttaa ohjaamoiden toiminnan rahoituksen, jonka avulla Pohjois-Karjalaan on nyt rekrytoitu kaksi TE-toimiston asiantuntijaa asiakastyöhön Joensuun Ohjaamossa sekä maakunnallinen koordinaattori.

Pohjois-Karjalan alueella Ohjaamo-toimintaa on kehitetty Ohjaamo-hankkeessa useimmissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Ohjaamojen toimintaa edelleen kehitetään. Kehityskohteiksi on suunniteltu muun muassa valtakunnallisen toimintamallin mallintaminen sekä tasalaatuisten palveluiden varmistaminen Pohjois-Karjalan Ohjaamoissa sekä Ohjaamoiden yhdessä tekemisen vahvistaminen, hyvien käytänteiden vaihtaminen sekä Ohjaamoiden vertaistuen mahdollistaminen.

Joensuun Ohjaamo osallistuu lisäksi psykososiaalisen tuen hankkeen pilotointiin, johon palkataan kehittämiskoordinaattori selvittämään hyviä käytäntöjä ja paikallisia tarpeita sekä luomaan ja pilotoimaan psykososiaalisen tuen toimintamalleja ja sujuvia palvelupolkuja.

Ohjaamoiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Ohjaamot.fi -sivuilta. Useimmilla Ohjaamoilla on omat facebook-sivut, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja kuulumisista.


Päivitetty