Tiedotteet 2018

Pohjois-Karjalan vienti ennätystasolle (Pohjois-Karjala)  

Pohjois-Karjalan teollisuuden vienti oli ennätystasolla vuonna 2017. Tiedot ilmenevät Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vientiä harjoittaville yrityksille keväällä 2018 tekemästä kyselystä. Maakunnan kokonaisviennin arvo oli 1426,6 miljoonaa euroa. Kasvua oli edelliseen vertailuvuoteen 2016 n. 14 % (1248 miljoonaa euroa 2016). Kyselyyn vastasi yli 80 merkittävintä alueen vientiyritystä. Vastaajien määrä oli aiempien vuosien tasolla. Edellinen vastaava kysely toteutettiin vuonna 2017.

Valtakunnallisesti vienti kasvoi 15 % vuonna 2017 verrattuna edelliseen vuoteen. Koko maan viennin arvo oli viime vuonna 59,5 miljardia euroa (Tullihallituksen tilastoyksikkö 7.2.2018).

Metalli ja metsäteollisuus viennin tukijalkoina

Metalli- ja metsäteollisuus olivat Pohjois-Karjalassa viennin arvoltaan hyvällä tasolla vuonna 2017. Pohjois-Karjalalle merkittävän metalliteollisuuden viennin osuus oli 37 %. Toimialan vienti kasvoi vuonna 2017 6,3 % verrattuna edelliseen vuoteen.  Metallin viennin arvo oli 524 miljoonaa euroa (494 milj. euroa, 2016).

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi lähes 24 % vuonna 2017. Toimialan kokonaisviennin arvo oli noin 649,2 miljoonaa euroa (524 milj. euroa, 2016). Metsäteollisuuden tuotteiden osuus maakunnan viennistä oli 45 % (42%, 2016).

Kyselyyn vastanneiden kivi- ja kaivannaisteollisuusyritysten vienti laski vuonna 2017 3,6 % vuoden 2016 tasosta. Viennin arvo vuonna 2017 oli  27 miljoonaa euroa (28 miljoonaa euroa, v. 2016). Kivi- ja kaivannaisteollisuuden osuus koko viennistä oli 1,9 %:n (2,2 % 2016) tasolla.

Muovi-, kumi- ja kemianteollisuuden viennin kokonaisarvo oli noin 191 miljoonaa euroa (161 milj. euroa 2016). Toimialan osuus kokonaisviennistä oli 13,4 %.  Muoviteollisuuden vienti kasvoi vuonna 2017 yli 18 %.  

Maakunnan muun teollisuuden toimialan vienti laski hieman edellisen vuoden luvuista. Kyselyssä muuhun teollisuuteen tilastoitavia toimialoja ovat elintarvike-, elektroniikka-, ICT- ja tekstiiliteollisuus. Toimialan yritysten vienti oli 2017 noin 34,6 milj. euroa (40,5 milj. euroa, 2016). Muun teollisuuden osuus maakunnan viennistä vuonna 2017 oli 2,4 %.

EU -maiden osuus merkittävä

Pohjois-Karjalan yritysten vienti EU -maihin on noussut 24 % verrattuna vuoden 2016 tasoon. Viennistä yli 56% suuntautuu EU-maihin. EU- ja EFTA-maihin suuntautuneen viennin arvo vuonna 2017 oli yhteensä 852 miljoonaa euroa (651,6 milj.€ 2016). Vuoden 2017 viennin arvosta huomattavin osa koostui metsä- ja metalliteollisuuden tuotteista.

Pohjois-Karjalan yritysten Venäjän vienti oli vuonna 2017 142,4 milj. €. Vienti Venäjälle kasvoi 66 % vuoden 2016 arvosta. Kasvu syntyi metalliteollisuuden sekä metsäteollisuuden viennin kasvusta.  Venäjälle vientiä oli noin 30 yrityksellä. Noin 70 % viennistä oli metalliteollisuuden tuotteita.  Vuonna 2016 kyselyyn vastanneiden yritysten viennin arvo Venäjälle oli 85,8 miljoonaa euroa. Venäjä pysyi edelleen neljänneksi suurimpana vientimaana viennin osuuden ollessa 10 % kokonaisviennistä. Pohjois-Karjalan Venäjän viennin huippuvuosi oli vuonna 2008, jolloin vienti oli 151,5 miljoonaa euroa. Koko maan viennissä Venäjä oli viidenneksi suurin vientimaa 5,7 %:n osuudella.

Tärkeimmät maakunnan vientimaat olivat vuonna 2017 Ruotsi 14,7% (12,7 %, 2016), Saksa 14,1 % (13,9 %, 2016), Kiina 10,7 % (11,6 %, 2016) ja Venäjä 10 % (7,2 %, 2016).  Valtakunnallisesti ykkössijalla oli Saksa (14,4 %, 2016) ja toisena Ruotsi. Ruotsiin maan kokonaisviennistä suuntautui 10,3 % (Tullihallitus 7.2.2018).

Muita maakunnan merkittävimpiä viennin kohdemaita Pohjois-Karjalassa olivat: Belgia 4,8 % ja Japani 4,7 % sekä Iso-Britannia 4,6 %. Kyselyyn vastanneet yritykset veivät tuotteitaan yhteensä 110 eri maahan.

Tulevaisuuden näkymät positiiviset

Kyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan myös viennin kehitysnäkymiä seuraavan vuoden aikana. Yritysten usko viennin kasvuun oli selkeästi korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaikista yrityksistä 58 % arvioi viennin kasvavan (49 %, 2016). Vastaajista 28 % arvioi viennin pysyvän ennallaan (35 %, 2016), 6 % arvioi vähenevän (8 %, 2016) ja 8 % ei osannut sanoa. Uuteen maahan viennin aloittamista suunnittelee kaikista vastanneista yrityksistä 28 %.

Tilastoaineisto kerätty yrityksille kohdennetulla kyselyllä

Aineisto koottiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maakunnan vientiyrityksille maaliskuussa 2018 tehdyn kyselyn pohjalta. Vienniksi tilastossa on luettu teollisuusyritysten Suomen rajojen ulkopuolelle toimitetut ja laskutetut toimitukset. Kysely lähetettiin yli 230 yritykselle, ja siihen vastasi 90 yritystä. Kyselyyn vastanneiden määrä oli sama  kuin aiempina vuosina.  

Lisätiedot: Team-Finland koordinaattori Tapio Kinnunen/Pohjois-Karjalan ELY-keskus,

p.0295 026 063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty