Tiedotteet 2019

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät jatkuvat vakaina (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan työttömien määrä on yhä laskenut ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Osaavan työvoiman saatavuus muuttunee haasteellisemmaksi, joskin kohtaanto-ongelman uskotaan hieman helpottavan tulevaisuudessa. Maakunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on kehittynyt edelleen parempaan suuntaan vuoden takaisesta tilanteesta. Tulevaisuuskin näyttää vakaalta, vaikka yksittäisiä huolenaiheita on.  

Osana puolivuosittain tehtyä valtakunnallista alueelliset kehitysnäkymät -arviointia Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat[1] arvioivat syyskuussa 2019 ELY-keskuksen johdolla 26. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä seuraavan 6 kuukauden ja vuoden tähtäimellä.

Elinkeinoelämä on kasvanut edelleen Pohjois-Karjalassa verrattuna vuoden takaiseen. Nähtävillä on kuitenkin viitteitä kasvun taittumisesta, joskin Pohjois-Karjalassa tulevaisuus nähdään vielä varsin vakaana. Joensuun ratapihan peruskorjauksen työt ovat käynnistyneet, ja kokonaisuudessaan ratapihahanke on maakunnan lähivuosien infrastruktuurihankkeista merkittävin. Metsäbiotaloudella on vielä hyvät näkymät ja maakunnassa on myös investointeja vireillä. Stora Enson Kiteen sahan lopettaminen heikentää mekaanisen metsäteollisuuden näkymiä koko maakunnassa. Haasteena elinkeinoelämässä on edelleen Pohjois-Karjalan markkinointi yritysten sijoittumispaikaksi. Uusien yrittäjien löytäminen eläköityvien yrittäjien työn jatkamiseksi on haasteellista ja sukupolven vaihdon valmistelun aloittamisessa on haasteita.  

Henkilöstöä ovat lisänneet erityisesti metalli- ja muovialat ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Myös sote-alalla tarvitaan koko ajan uusia tekijöitä. Suurimpana haasteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto, erityisesti metalli- ja muoviteollisuudessa. Työvoiman saatavuuden ratkaisemiseksi maakunnassa työskennellään laajalla rintamalla, ja tämän uskotaan pikkuhiljaa helpottavan kohtaanto-ongelmia. Työttömien määrä näyttää laskevan, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, ja ammattitaitoisen työvoiman työllisyys paranee. Myös nuorten työllisyystilanteen uskotaan vielä paranevan. Työllisyyden hoitoon panostetaan maakunnassa merkittävästi ja hyviä tuloksia on lupa odottaa.

Maatalouden tilanne on edelleen haasteellinen. Maatalouden heikko kannattavuus ei ole enää tilapäinen ilmiö vaan enemmänkin rakenteellinen ongelma, jonka korjaamiseen ei ole olemassa nopeaa ja helppoa ratkaisua. Kiinnostus luomutuotantoa kohtaan jatkuu kasvavana, vaikkei uusia luomusopimuksia voitukaan kuluvana vuonna tehdä. Myös investoinnit maatiloilla ovat kasvussa, vihdoin myös täällä Pohjois-Karjalassa. Sen sijaan sukupolven vaihdosten määrä jäänee tänä vuonna ennätyksellisen alhaiseksi.  Metsätaloudessa ollaan huippuvuosien jälkeen menossa kohti hiljaisempia puumarkkinoita. Puunostomäärät ovat alkuvuonna pudonneet noin 20 % ja samaan aikaan puuntuonti kasvoi lähes viidenneksen. Myös sahojen markkinatilanne on heikentynyt.  

Pohjois-Karjala

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

0

0

Työttömyyden määrä ja rakenne

+

+

+

Osaavan työvoiman saatavuus

-

-

0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

 

Lisätietoja:
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, puh. 0295 026 168, ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi
Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tapio Kinnunen, puh. 0295 026 063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi
Suunnittelija Minna Keränen-Kultanen, puh. 0295 026 138, minna.keranen-kultanen(at)ely-keskus.fi

 

[1] Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Finnvera Oyj:n Joensuun toimipiste, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto, Business Finland, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, seudulliset elinkeinoyhtiöt (Business Joensuu Oy, Keti Oy ja Pikes Oy) sekä alueen kuntia.


Päivitetty