Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

PK-yritysbarometri 2/2016 (Pohjanmaa)

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö teettävät yhteistyössä pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella barometriin vastasi yhteensä 331 yritystä kesä–heinäkuun 2016 aikana.

Suhdannenäkymät

Suomen pk-yritysten suhdannenäkymät ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2016. Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut, luku on nyt +21 kun keväällä se oli +6. Lähimmän vuoden aikana suhdanteiden odottaa pysyvän ennallaan 49 prosenttia alueen pk-yrityksistä. 36 prosenttia yrityksistä taas odottaa suhdannenäkymien parantuvan.

Taulukko 1. Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana, %

  Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku
ELY Pohjanmaa 36 49 15 21
Koko maa 43 46 11 32

 

 

 

Työllistämisodotukset ovat koko maan pk-yrityksissä kasvussa. Pk-yritysbarometrin vastaajista joka neljäs (23 %) arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja joka kymmenes (9 %) arvioi henkilökunnan määrän pienentyvän. Saldoluvuksi muodostuu +14. Pohjanmaan alueella saldoluku on kahdeksan prosenttiyksikköä pienempi, +6. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella hieman positiivisemmat kuin keväällä 2016 (+9). Myös alueella odotukset ovat aavistuksen positiivisemmat kuin viime keväänä (+4).  

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (39 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 2 % koko maan pk-yrityksistä. Pohjanmaan alueella on hieman enemmän asemansa säilyttämään pyrkiviä kuin mahdollisuuksien mukaan kasvamaan tähtääviä pk-yrityksiä (39 % ja 35 %). Myös alueella yritystoiminnan loppumista ennakoi 2 % vastaajista mikä on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin keväällä 2016. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on alueella hieman vähemmän kuin keväällä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Pohjanmaan alueen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Kehittämisen esteet

Koko maassa ja Pohjanmaalla pk-yritysten pahimpana kehittämisen esteenä nähdään yleinen suhdannetilanne/taloustilanne. Alueella kilpailutilanne, kustannustaso ja resurssitekijät nähdään seuraavaksi merkittävimpinä kehittämisen esteinä. Yritystoiminnan sääntelyn merkitys kehittämisen esteenä koetaan nyt pienempänä kuin vuoden 2015 syksyllä sekä koko maassa että alueella.

Rahoitukseen liittyvistä osatekijöistä vakuuksien puute koetaan alueella hieman koko maata merkittävämpänä kehittämisen esteenä. Rahoituksen saatavuus nähdään puolestaan hieman vähemmän merkittävänä rahoitukseen liittyvänä kehittämisen esteenä alueella kuin koko maassa.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Joka viidennellä koko maan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Pohjanmaan alueella vastaava luku on 14 prosenttia. Suoraa vientiä on näistä noin kahdella kolmesta koko maassa ja alueella seitsemällä kymmenestä. Koko maan pk-yrityksistä 18 prosentilla ja Pohjanmaan alueella noin joka seitsemännellä on suoraa tuontitoimintaa.

Noin neljällä viidestä koko maan ja Pohjanmaan alueen pk-yrityksestä on omat Internet-kotisivut. Seuraavaksi eniten pk-yritykset hyödyntävät tai käyttävät digitaalisista työkaluista ja palveluista liiketoiminnassaan sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Alueen pk-yrityksissä on nyt hieman kevättä enemmän yleisimpiä digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä.

 

Lisätietoja: ylijohtaja Kaj Suomela, puh. +358 295 028 687, kaj.suomela (at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty