Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla on tarkistettu Ylöjärven kaupungin sekä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien pohjavesialueiden rajat ja luokat (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Ylöjärven kaupungin sekä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien alueilla. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Ruoveden pohjavesialueista alkaa 23.8. ja kestää 23.9.2019 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu veden-hankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Pohjavesialueiden rajausmuutoksia tulee sekä Ylöjärvellä että Hämeenkyrössä kuudelle ja Ruovedellä seitsemälle pohjavesialueelle. Merkittävimmät muutokset ovat Ylöjärvellä Seitsemisharju A ja B, Hämeenkyrössä Ulvaanharju A ja B sekä Ruovedellä Leppäkangas A ja C pohjavesialueiden yhdistyminen. Lisäksi pohjavesialueiden rajaa muutetaan Ylöjärvellä Haverin, Ylöjärvenharjun ja Leponiemenperän sekä Ruoveden Mäntyharjun pohjavesialueilla. Luokituksesta poistetaan Ruoveden Ahvenisen pohjavesialue. Lisäksi E-merkintä tulee sekä Ylöjärvellä että Hämeenkyrössä kahdelle ja Ruovedellä viidelle pohjavesialueelle. Ymparisto.fi –sivulta löytyvissä selvityksissä kerrotaan tarkemmin pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista. Hämeenkyrössä Mannanmäen pohjavesialue jätetään kuulemisesta pois, koska tutkimukset ovat alueella vielä kesken. Mannanmäki kuullaan myöhemmin.

Ylöjärven kaupungin sekä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien pohjavesialueiden kuuleminen on 23.8.­-23.9.2019. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Ylöjärven kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Kuruntie 14, Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Härkikuja 7 sekä Ruoveden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Ruovedentie 30. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse Pirkanmaan ELY-keskus). Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 23.9.2019 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • suunnittelija Annika Anttila (annika.anttila(at)ely-keskus.fi tai puh. 029 503 6321)
  • ylitarkastaja Nina Nenonen (nina.nenonen(at)ely-keskus.fi tai puh. 029 503 6323).

Päivitetty