Tiedotteet 2018

Päällystepilotti PEHKO:ssa tutkitaan keinoja päällystettyjen teiden pelastamiseksi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella käynnistyy "päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi" eli PEHKO -projekti. Projektissa tutkitaan päällystettyjen teiden elinkaarikustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää kuinka saavutetaan parempikuntoisia päällystettyjä teitä pienemmillä vuosikustannuksilla. Olennaista on etsiä ratkaisuja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvun taittamiseksi ja päällysteiden käyttöiän pidentämiseksi.

Vuosille 2018–2028 suunniteltu PEHKO -projekti alkaa kesäkuussa Hyvinkään kunnossapitoalueella. Pilotti kattaa yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä. Projektissa keskitytään tavoitteen saavuttamiseen parantamalla päivittäistä teiden kunnossapitoa, ottamalla käyttöön uusia teiden tutkimusmenetelmiä ja toteuttamalla teiden kunnossapitoa ennakoivasti.

Päivittäisessä kunnossapidossa on havaittu etenkin teiden hyvän kuivatuksen ja talvikunnossapidon edistävän päällysteiden kuntoa. Tutkittua tietoa Uudenmaan teiden kunnosta kerätään pilotissa uusilla taipumamittaus-, maatutkaus- ja laserskannaus-menetelmillä. Saadun tiedon perusteella kehitetään uusia ratkaisuja päällystettyjen teiden kunnossapitoon, joita testataan pilottiosuuksilla.

Lupaavia alustavia tuloksia muista PEHKO –projekteista

Projektia on pilotoitu aiemmin jo vuodesta 2015 Liikenneviraston, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Roadscanners Oy:n toimesta. Alustavien tutkimustulosten mukaan kriittisimmät päällysteongelmat liittyvät ongelmiin päällysteen laadussa, teiden kuivamisessa ja talvikunnossapidossa.                       

Pilotin ansiosta päällystyskustannukset ovat muissa PEHKO-projekteissa laskeneet alustavien laskelmien perusteella 12–30 prosenttia. Tavoitteena on päällystekustannusten puolittuminen projektin kymmenvuotisjaksolla.

Lisätietoja:  

  • ELY-keskus, projektipäällikkö Tuomas Vasama, 0295021 361, etunimi.sukunimi @ ely-keskus.fi
  • Roadscanners Oy, Timo Saarenketo, 050 543 0021, timo.saarenketo @ roadscanners.com

Päivitetty