Tiedotteet 2019

Päällysteet hajoamassa paikkauskelvottomiksi alemmalla tieverkolla (Pohjalaismaakunnat)

Tienpidon rahoitus on ollut pitkään laskeva. Päällysteisiin ja niiden korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus on laskenut jo 90-luvulta saakka. Kuluvan vuoden aikana rahoituksen taso on ollut historiallisen matala. Tästä johtuen osa alemmasta päällystetystä maantieverkosta on rapautunut niin huonoon kuntoon, että edes päällystepaikkaukset eivät niissä enää auta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa lokakuun alkuun mennessä päällystevauriomerkkejä tällaisille huonokuntoisille tieosuuksille. Tarvittaessa myös nopeusrajoituksia alennetaan.

Maantieverkon korjausvelka on kasvanut vuosikymmeniä. Teiden pinnat on yritetty pitää mahdollisimman tasaisina niillä pienillä toimenpiteillä, joihin on ollut mahdollisuuksia käytettävissä olevalla rahoituksella. Laajoja uuden päällysteen osuuksia ei juuri ole ollut mahdollista toteuttaa alemmalla päällystetyllä tieverkolla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että päällysteisiin on tullut yhä enemmän vaurioita. Teiden rakenteet ovat myös monin paikoin vanhoja, joten monessa tapauksessa pelkkä uusi päällystepinta ei enää riitä, vaan tarvitaan koko rakenteen parantamista.

Ilmaston muuttuminen ja oikukkaiden talvien lisääntyminen on lisännyt päällystevaurioita etenkin rannikkoseudulla. Kosteuden sulaminen ja jäätyminen päällysteen pinnassa useita kertoja talven aikana rapauttaa päällystettä. Lisäksi tien pinta on useammin paljaana, kun vakaina talvina päällyste on lumipolanteen alla suojassa alemmalla tieverkolla. Yhtälöä hankaloittaa myös se, että päällysteiden paikkaukseen myönnetty rahoitus on laskenut suhteellisesti eniten juuri rannikkoalueilla.

Tällä hetkellä korjausvelan kasvu osalla maantieverkkoa tarkoittaa sitä, että muutaman yksittäisen vaurion paikkaaminen ei enää auta, koska päällyste ei pysy enää koossa. Siksi näille tieosuuksille ei enää tehdä päällystepaikkauksia. Tämä tilanne koskee noin 670 tiekilometriä Pohjalaismaakunnissa. Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot tulee kuitenkin jatkossakin poistaa kaikelta tieverkolta. Niukat resurssit kohdennetaan niille teille, jossa päällystepaikkauksilla saadaan vielä jatkettua päällysteen käyttöikää. ELY-keskus pitää tilannetta erittäin vakavana.  Jos lisärahoitusta tienpitoon saadaan tulevina vuosina, toivottavaa on, että ELY-keskus saa jatkossa käyttää rahat tehokkaasti ELY-keskuksen omia laskelmia ja tutkimuksiaan hyödyntäen siten, että käytettävissä olevalla rahalla saadaan mahdollisimman hyvä ja tehokas lopputulos koko maantieverkon kannalta.

Päivittäisen liikkumisen turvaamiseksi ELY-keskus on kuitenkin priorisoinut alemman tieverkon päällystepaikkauksia siten, että pidemmät yhteysvälit, kuten seututiet, pyritään turvaamaan ajokelpoisina. Silti esimerkiksi osa seututieverkkoa vaatii kipeästi rahoitusta, jotta pitkämatkaisen liikenteen liikkuminen voidaan turvata. Myös päätieverkolla on huutava puute rakenteiden parantamisesta, ja tilanne tulee huononemaan myös elintärkeällä tieverkolla lähivuosikymmeninä ilman korjauksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilta löytyy kartta näistä osuuksista, jotka jäävät toistaiseksi ilman päällystepaikkauksia. Kartta on myös tiedotteen liitteenä. Tietoja päivitetään tarvittaessa, jos tuleva syksy ja talvi aiheuttavat tuhoja muillakin teillä siihen pisteeseen asti, ettei pelkkiä päällystevaurioita enää kannata paikata.

Liite: kartta korjauskelvottomista tieosuuksista

Lisätiedot:

 • Vesa Leino
  Tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 733
 • Anders Östergård
  Johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 766

Päivitetty