Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Nuorisotakuun toteutus Lapissa lähtenyt hyvin käyntiin (Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto)

Lapissa nuorisotakuun toteutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Lapin Yrittäjät ja Lapin TE-toimisto ovat muun muassa käynnistäneet yhteisen Nuorille töitä -kampanjan.

Työnantajalle kampanjasivusto tarjoaa helpon kanavan ilmoittaa avoimia työ- ja oppisopimuspaikkoja ja nuorelle se antaa helpon kanavan tutustua alueen avoinna oleviin paikkoihin ja mahdollisuuden ottaa suoraan yhteyttä yrityksiin.

Viime syksynä valmistunut Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 on selkeä osoitus nuorille koulutusta ja palveluja tuottavien tahojen yhteisestä tahtotilasta lappilaisen nuoren hyvinvoinnin ja elinolojen parantamiseen. ELY-keskus ottaa hankkeita suunnitellessaan ja rahoittaessaan huomioon nuoret ja heidän palvelutarpeensa. Uudella rakennerahastokaudella nuorisotakuun toteuttaminen on yksi keskeinen painopiste myös Lapissa. 

TE-toimisto madaltaa kynnystä työllistämiseen

TE-toimistossa on nuorten palveluihin suuntautuneita asiantuntijoita, jotka auttavat nuoria löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Henkilökohtaisen työhönvalmennuksen avulla voidaan auttaa nuorta koulutuspaikan tai työpaikan etsimisessä. Työ- ja/tai koulutuskokeilun avulla nuori voi tutustua erilaisiin työtehtäviin tai koulutuksiin kokeilemalla niitä käytännössä.

Ammattiin valmistumisen jälkeen nuoren työllistymistä voidaan tukea palkkatuella. Sanssi-kortti on lupaus työnantajalle siitä, että nuoren työllistämiseen voidaan käyttää palkkatukea. Tarvittaessa voidaan järjestää myös koulutusta tarvittavan osaamisen hankkimiseksi.

Monialaista yhteistyötä nuorten palveluiden kehittämiseksi

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat tunnustettuja tapoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on tarjolla lähes jokaisessa Lapin kunnassa. Työpajatoimintaan osallistui yli 900 lappilaista nuorta vuonna 2012. Etsivä nuorisotyö tavoitti yli tuhat nuorta. Molemmat määrät kasvoivat huomattavasti edellisestä vuodesta.

Kuntien ohjaus- ja palveluverkostot voivat paikallisella tasolla parhaiten koordinoida nuorisotakuun toteutumista. Monialaiseen verkostoon kuuluvat kunnissa nuorille ohjausta ja palvelua tarjoavat tahot, haluttaessa myös oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajat. Lapissa 19 kuntaa on joko perustanut verkoston tai on sen valmisteluvaiheessa. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin, joskin useat verkostot ovat vasta toimintansa alkuvaiheessa. Lapin TE-toimisto on mukana jokaisella paikkakunnalla nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnassa.

Nuorisotakuun toteutus edellyttää isoa toimintatapamuutosta, aktiivisuutta, uudenlaista otetta ja ennakkoluulottomuutta eri toimijoilta. Nuorisotakuun idea on, että hakipa nuori mistä tahansa apua hänet on ohjattava juuri hänen tilanteeseen parhaiten soveltuvaan palveluun riippumatta hallinnonalasta tai siitä, mistä hän on lähtenyt apua hakemaan. Näin todetaan kuuden ministerin alueellisille ja paikallisille toimijoille maaliskuussa lähettämässä toimintaohjeistuksessa nuorisotakuun toteuttamiseksi.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Pirkko Saarela, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 122
Johtaja Marja Perälä, Lapin TE-toimisto, puh. 0295 039 636
Yksikön päällikkö Tiina Keränen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 063
Sivistystoimentarkastaja Kauko Kunnari, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 074
Sivistystoimentarkastaja Seija Kähkönen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 076


Päivitetty