Tiedotteet 2018

Nelostien turvallisuutta parannetaan automaattisella nopeusvalvonnalla Vaajakosken ja Lusin välillä (Keski-Suomi, Häme)

Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Vaajakosken ja Lusin välisellä tieosuudella sattui vuosina 2012-2016 yhteensä 241 onnettomuutta.  Määrässä ei ole huomioitu eläinonnettomuuksia. Tievälin liikenneturvallisuustilanne on heikko. Mainituista syistä johtuen tieosuudelle tullaan asentamaan tämän syksyn aikana 23 automaattivalvontapistettä, joista 10 sijoitetaan Keski-Suomen puolelle.

Liikenneviranomaiset ja poliisi ovat yhteistyössä laatineet suunnitelman automaattivalvontajärjestelmän rakentamiseksi. Järjestelmä koostuu valvontapisteistä laitteineen sekä tienkäyttäjän tiedottamiseen liittyvistä automaattivalvonnan tiedotustauluista ja toistomerkeistä.

– Liikenneturvallisuustilanne tuolla välillä on niin huono, että järjestelmä on erittäin perusteltua rakentaa. Tässä ei ole kyse mistään valtion pohjattoman kassan kartuttamisesta, liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta vakuuttaa.

– Suunnittelussa eri viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota juuri liikenneturvallisuuslähtöisen valvonnan rakentamiseen, ylikonstaapeli Jarkko Lahtinen Sisä-Suomen poliisilaitokselta jatkaa.

Valvontapisteiden sijoittamisperiaatteet

Kameratolppia sijoitetaan onnettomuushistorian perusteella merkittävimpiin riskipaikkoihin ja valvontaa on ainoastaan sellaisissa tien osissa, joissa ylinopeudet ovat yleisiä. Valvontajaksolla kiinnitetään erityistä huomiota nopeusrajoitusmerkkien havaittavuuteen samoin kuin niiden sijaintiin siten, että nopeusrajoituksesta valvontapisteiden kohdilla ei olisi epäselvyyttä.

Valvonnasta tiedottava taulu asennetaan valvontajakson alkuun ja toistomerkkejä valta- ja kantateiden liittymien jälkeen.

– Automaattisen nopeudenvalvontajärjestelmän valmistuminen ei vähennä poliisin muuta liikenteenvalvontaa alueella – esimerkiksi rattijuopumusvalvontaa – vaan paremminkin tehostaa sitä. Poliisi seuraa yhdessä muiden viranomaisten kanssa liikenneturvallisuustilanteen kehitystä ja valvonnan vaikutusta kyseisellä tieosuudella, ylikonstaapeli Lahtinen korostaa. 

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusinsinööri (liikenneturvallisuuden osalta Keski-Suomi)
Anne-Maria Pesonen
p. 0295 024 709
ELY-keskus

Tieinsinööri (liikenneturvallisuuden osalta Häme)
Marko Kelkka
p. 0295 021 291
ELY-keskus

Projektipäällikkö (rakentamisen osalta)
Mikko Vihermäki
p. 0295 036 015
ELY-keskus

Ylikomisario
Jouni Takala
p. 0295 437 606
Hämeen poliisilaitos

Ylikonstaapeli
Jarkko Lahtinen
p. 0295 414 803 (vaihde)
Sisä-Suomen poliisilaitos


Päivitetty