Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Merialueen lohi-, taimen- ja siikakantojen elpymistä tuetaan kalastusrajoituksilla (Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa)

Tämän vuoden alusta voimaan astunut uusi kalastuslainsäädäntö pyrkii entistä paremmin turvamaan vaelluskalakantojen elpymistä. Keskeisinä keinoina ovat mm. verkkokalastuksen rajoittaminen, kalojen rauhoittaminen, pyyntimitat ja saaliskiintiöt.

Uusina säädöksinä astuivat voimaan jokisuu- ja jokialueen verkkokalastuskiellot. Meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta on kalastaminen verkolla kielletty 15. päivästä elokuuta 31. päivään lokakuuta. Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15. päivästä marraskuun 30. päivään. Vaelluskalavesistöt on merkitty kalastusrajoitus – palveluun, www.kalastusrajoitus.fi.

Taimenen kalastus meressä pintaverkolla on kokonaan kielletty. Pintaverkolla tarkoitetaan veden pintaan tai lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pinnasta asetettua verkkoa.

Lohi ja taimen ovat rauhoitettuja syys-, loka- ja marraskuun ajan joissa ja puroissa. Siialla on vastaava rauhoitus mereen laskevissa joissa ja puroissa. Rauhoitetun kalan pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on rauhoitusaikana kielletty.

Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan Etelä-Suomen sisävesissä sekä Suomenlahdella. Suomenlahden merialueen ulkopuolisilla merialueilla rasvaevällisen taimenen alin pyyntimitta on 60 senttimetriä. Rasvaeväleikattujen taimenten alin pyyntimitta on 50 senttimetriä. Lohen alin pyyntimitta on 60 senttimetriä. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.

Vapaa-ajankalastuksessa on sallittua enintään kahden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
 

Lisätietoja  / tilläggsuppgifter:

Kouvolan toimipaikka: Vesa Vanninen, p. 0295 029 095
Helsingin toimipaikka: Mikko Koivurinta, p. 0295 021 080
Turun toimipaikka: Niklas Ulenius, p. 0295 023 026
Vaasan toimipaikka: Kyösti Nousiainen, p. 0295 028 602


Päivitetty