Tiedotteet 2017

Mari Maier Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriksi Kainuun ELY-keskukseen (Kainuu)

Mari Maier on aloittanut Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorina 1.9. alkaen Kainuun ELY-keskuksessa.

Maierin tehtävänä on toimia aktiivisesti maakunnassa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hän on keskeinen linkki maakunnan yrityspalveluita tarjoavien tahojen sekä valtionhallinnon toimijoiden välillä. Maierin tehtävänkuvaan kuuluu koota ja koordinoida palveluita ja siten selkeyttää palvelukenttää yritysten näkökulmasta: yritykset saavat palvelut maakunnasta maailmalle ja maailmalta maakuntaan.

Tehtävässään Maier edistää Kainuun kilpailukykyä, kasvua ja elinvoimaisuutta tuomalla tietoa kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista sekä kumppanuuksista. Taustatukenaan hänellä on Team Finland -verkosto.

Koulutukseltaan Mari Maier on filosofian maisteri. Opinnoissaan hän suuntautui kansainväliseen yritysviestintään sekä markkinointiin. Ennen maisteritutkintoa Maier on suorittanut koulutussopimuksella opistotasoisen kaupallisen koulutuksen Saksassa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Maier on toiminut useita vuosia muun muassa erilaisissa yrityskehityshankkeissa, myynti- ja markkinointipäällikkönä, yrittäjänä sekä kansanedustajan avustajana. Työkokemusta hän on kerryttänyt sekä Suomessa että Saksassa.

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Finpro, Tekes, Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi, +358 295 023 568


Päivitetty