Tiedotteet 2018

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa yli miljoona litraa tilojen vähentymisestä huolimatta (Kainuu)

Vuonna 2017 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 208 tilalta yhteensä 63 054 950 litraa. Lähetetty maitomäärä on lisääntynyt yli 1,3 miljoonaa litraa (2,2 %), vaikka maidonlähettäjiä on 17 tilaa (7,6 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna 2016.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Tilakohtainen lähetty maitomäärä keskimäärin on vuonna 2017 noussut 29 000 litraa (10,6 %) 303 000 litraan edellisestä vuodesta 2016. Vuonna 1996 maitoa toimitettiin meijeriin 58 110 000 litraa. Maidon lähettäjiä vuonna 1996 oli kuitenkin yli neljä kertaa enemmän (891 tilaa) kuin vuonna 2017. Tilakohtainen keskituotos on kasvanut lähes viisinkertaisesti vuoteen 2017 mennessä vuodesta 1996 (65 000 litraa) lähtien.

Vuonna 2017 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi kaikissa muissa Kainuun kunnissa paitsi Hyrynsalmella ja Kuhmossa. Huomattavimmat nousut vuonna 2016 olivat Puolangalla 659 000, Sotkamossa 573 000, Ristijärvellä 302 000 ja Suomussalmella
275 000 litraa.

Tilakohtainen keskituotos Kainuussa kasvoi 29 000 litraa (10,6 %) vuoteen 2016 verrattuna. Puolangalla tilakohtainen keskimääräinen meijeriin lähetetty maitomäärä vuonna 2017 oli yli kaksinkertainen (707 000 litraa) verrattuna koko Kainuun vastaavaan maitomäärään (303 000 litraa). Määrä on koko valtakunnan huippua. Alhaisimmillaan tilakohtainen keskimääräinen maitomäärä oli Hyrynsalmella (144 000 litraa) ja Paltamossa (179 000 litraa).

Vaikka maitomäärä on kasvanut, tuottajien määrä on vähentynyt. Joulukuussa 2017 Kainuussa oli 194 maidontuottajaa. Tuottajia oli 15 (7,2 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa 2016 Kainuussa oli 209 tuottajaa ja tuottajia oli 18 (7,9 %) vähemmän kuin vuonna 2014. Eniten maidontuotannosta luopuneita tiloja vuonna 2017 on Kuhmossa (4 maidontuottajaa) ja Kajaanissa, Paltamossa, Sotkamossa (kaikissa 3 maidontuottajaa). Hyrynsalmella luopuneita oli 2 maidontuottajaa. Puolangalla, Ristijärvellä ja Suomussalmella maidontuottajien lukumäärässä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna.

Kainuun ELY-keskuksen tavoitteena on säilyttää litramääräinen maidontuotanto nykyisellä tasolla, joka saavutettiin vuonna 2017. Kokonaismaitomäärä ei laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Määrä saavutettiin maidontuotannosta luopuvista tiloista huolimatta, mikä tarkoittaa sitä, että maidontuotantoa jatkaneet tilat ovat kehittäneet tuotantoaan. Jotta maidontuotannon litramäärä pysyy nykyisellä tasolla, on jatkavien tilojen edelleen voimakkaasti kehitettävä tuotantoaan. Myös sukupolvenvaihdokset ovat erittäin tärkeitä maidontuotannon ja maatalouden jatkuvuuden kannalta.

Meijerin tilittämä maidon tuottajahinta ilman tukia oli vuonna 2017 keskimäärin 0,38 €/litra (vuonna 2016 0,36 €/litra). Maidon tuottajahinnan positiivinen kehitys on valanut maidontuottajiin tulevaisuudenuskoa. Aikaisempien vuosien alhaisempi hinta ja kannattavuus ovat parantaneet tilojen tuotannollista ja taloudellista osaamista ja seurantaa. Näin ollen voidaan uskoa, että kainuulaiset maitotilat tulevat menestymään myös tulevaisuudessa. Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka.

Liitetaulukot:

Lähteet: Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Pohjolan Maito

Lisätietoja:
yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi

Kuva: Maaseutuverkosto


Päivitetty