Tiedotteet 2018


Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 auttaa maatalousyrittäjiä (Kainuu)

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 tarjoaa maatiloille edullisia asiantuntijapalveluita. Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.  

Tällä hetkellä neuvontaa on saanut 340 kainuulaista maatilaa, mikä on 45 % vuonna 2017 tukea hakeneista tiloista. Tavoitteena on, että 70 % tiloista käyttää Neuvo 2020 -palveluja ohjelmakauden loppuun 2020 mennessä.

Neuvo maksatushakemuksia on käsitelty 683 kappaletta. Tämä tarkoittaa sitä, että osa tiloista käyttää Neuvo-palveluita aktiivisesti ja osa ei ole vielä niitä käyttänyt ollenkaan.

– Nyt olisi erittäin tärkeää saada myös palveluita käyttämättömät tilat tietoiseksi Neuvo 2020 -palveluista ja myös niitä käyttämään, toteaa Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Eeva Heikkinen.

Neuvo 2020 -järjestelmä tulee viljelijöiden käyttöön EU-osarahoitteisena osana Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Neuvontajärjestelmän tarkoitus on tarjota varmuutta maatalouden tukiehtojen, säädösten ja vaatimusten ymmärtämisessä sekä niiden noudattamisessa käytännössä. Lisäksi Neuvon tarkoitus on antaa apua esimerkiksi tilan kehittämistoimenpiteiden, talouden ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Neuvontaa annetaan maatilan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Tilojen kannattaa käyttää Neuvo 2020-tukea, jos esimerkiksi:

  • tukiehtojen ymmärtämisessä on haasteita ja valvonta jännittää,
  • suunnitelmissa on sukupolvenvaihdos, investointi, yhtiöittäminen ja näihin tarvitsisi tehdä alustavia laskelmia,
  • velkaneuvonta tai apu verosuunnitteluun ei olisi pahitteeksi,
  • pitäisi laatia eläinten terveydenhuoltosuunnitelma ja energiasuunnitelma
  • pitäisi laskea tuotannon kannattavuutta, tuotteiden katteita ja tuotantokustannuksia.

Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 kautta jokaiselle maatilalle on varattu maksimissaan 7 000 euron tukikiintiö. Tuen neuvonnan kustannuksiin hakee ELY-keskuksesta suoraan neuvoja. Tuki pitää käyttää ohjelmakauden 2014–2020 aikana.

Neuvo 2020 neuvojia on maaseutuviraston neuvojarekisterissä (www.mavi.fi > hakukenttään Maatilojen neuvonta > neuvojarekisteri). Neuvo 2020 neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit.

Lisätietoja:

Eeva Heikkinen, yritysasiantuntija, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty