Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Maatalouden investointitukien haku sähköiseksi 17.6. alkaen

Hyrrä-palvelussa  voi 17.6. lähtien hakea sähköisesti Kainuun ELY-keskuksesta myönnettäviä maatilojen investointitukia. Investointitukia voi hakea muun muassa salaojitukseen, rakentamiseen tai esimerkiksi työympäristöä tai eläinten hyvinvointia edistävään rakentamis- tai laiteinvestointiin.

Kainuun ELY-keskus ratkaisee hakemuksia tukijaksoittain, mutta tukien haku on kuitenkin jatkuva. Tämänhetkinen hakujakso päättyy 15.8. Hakemus kannattaa kuitenkin tehdä jo hyvissä ajoin ennen hakujakson päättymistä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla mm. liiketoimintasuunnitelma. Sitä ei kuitenkaan tarvita, jos tukea haetaan salaojitukseen, mehiläistalouden investointeihin, sadonkorjuukoneiden hankintaan yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävään investointiin.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimusta allekirjoittaa ennen kuin ELY-keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Maatalousinvestointien päätöksenteko alkaa syksyllä. Maatalouden investointituet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020.

Lisätietoja:

Maatalouden investointituet

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle -esite

Tukimäärä kohteittain

Kainuun ELY-keskus, yritystutkija Eeva Heikkinen, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi


Päivitetty