Tiedotteet 2019

Maantien 672 parantaminen välillä kantatien 67 liittymä - Vennanmäentie, Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Kauhajoella sijaitsevalle maantielle 672 välille kantatien 67 liittymä - Vennanmäentie.  Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa.              

Maantie 672 on tällä hetkellä päällystetty 7 - 7,5 metriä leveä ja valaistu seututie. Tieosuudella ei ole jalankulku- ja pyörätietä. Suunnitteluosuuden liikennemäärä on noin 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja jakson nopeusrajoitus on 60 km/h. Suunnittelualueen kohdalla maantie on osin tienvarsiasutuksen, osin peltoalueiden rajaama.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa jalankulun sekä pyöräilyn turvallisuutta ja olosuhteita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi osuudelle suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie ylitysjärjestelyineen.   

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2019. Hankkeesta pidetään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille tarkoitettu yleisötilaisuus Kauhajoen kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 19.9.2019 kello 17.30 – 19.30. Tilaisuudessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kauhajoen kaupungin ja suunnittelijan edustajat esittelevät suunnitelmaluonnoksia.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään lain liikennejärjestelmistä ja maanteistä mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Kauhajoen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu joulukuun 2019 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 aikana.

Suunnittelukohteen sijainti

Lisätietoja hankkeesta:

  • Janne Ponsimaa, Projektipäällikkö, ELY-keskus, p. 029 502 7746
    janne.ponsimaa@ely-keskus.fi
  • Harri Virtanen, Tekninen johtaja, Kauhajoen kaupunki, p. 040 551 5754
    harri.virtanen@kauhajoki.fi
  • Markku Uusitalo, Projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, p. 040 511 2291
    markku.j.uusitalo@ramboll.fi

Päivitetty