Tiedotteet 2019

Maanteiden hoidossa otetaan käyttöön uusi urakkamalli lokakuun alussa viidessä alueurakassa (Keski-Suomi ja Itä-Suomi)

ELY-keskusten Itäisen hankinta-alueen (Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat) 21:stä maanteiden hoidon alueurakasta kilpailutettiin viime talven aikana viisi urakkaa.  Kestoltaan urakat ovat viisivuotisia ja ne alkavat 1.10.2019. Kaikki nyt alkavat urakat perustuvat uuteen "maanteiden hoitourakka" -malliin.

Kilpailutuksessa oli mukana Äänekosken, Mikkelin, Joensuun, Kiteen ja Iisalmen alueurakat. Mikkelin, Kiteen ja Iisalmen urakat voitti Destia Oy, Äänekosken urakan voitti YIT Suomi Oy ja Joensuun urakan voitti Savon Kuljetus Oy. Urakoitsija vaihtuu Äänekosken, Mikkelin ja Joensuun urakoissa.

Hoidon alueurakoissa tehtävillä töillä on suuri merkitys asiakkaalle tarjottavaan palvelutasoon

Hoitourakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä pienet ja äkilliset liikenneturvallisuutta vaarantavat päällysteiden paikkaukset. Keski- ja Itä-Suomen alueella lokakuun alusta alkavien urakoiden yhteisarvo on noin 62 miljoonaa euroa ja ne päättyvät syyskuun loppuun vuonna 2024.

─ Uusi urakkamalli perustuu tavoitehintaan ja on aiempaa läpinäkyvämpi sekä yhteistyöhakuisempi. Riskienjakoa on parannettu koko urakointiketjussa. Urakkamalliin sisältyy myös lupauspohjaisia elementtejä sekä urakoitsijoiden työnjohdon tentit ja testit, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Iisalmen ja Kiteen hoitourakoissa tehdään myös koko urakka-ajan kestävä sorateiden hoitoa koskeva tutkimus. Tutkimuksella selvitetään tiehöylän ja lanan soveltuvuutta sorateiden kesäaikaiseen pinnan hoitoon. Urakoiden soratiestö jaetaan kahteen osaan, tiehöylällä hoidettaviin ja raskaalla traktorilanalla hoidettaviin teihin.

─ Hoidon alueurakoissa tehtävillä töillä on suuri merkitys asiakkaille tarjottavaan palvelutasoon ja väylien kuntoon. Vaikka uudessa urakkamallissa tilaajana toimivan ELY-keskuksen ja urakoitsijan yhteistyö syvenee entisestään, urakoitsijoiden laadukas toiminta viimekädessä takaa tienpidon onnistumisen, kertoo Partanen.

ELY-keskus vastaa siitä, että työt tehdään sopimusten mukaisesti. Uusi urakkamalli on pitkällisen kehitystyön tulos ja sitä on kehitetty Väyläviraston johdolla yhteistyössä vuodesta 2012 lähtien.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Vesa Partanen puh. 0295 026 750.

Aluevastaavat
Pekka Haatainen, Äänekoski
Keijo Turkki, Mikkeli
Markku Honkimaa, Kitee
Ilkka Puumalainen, Joensuu
Kalevi Lipponen, Iisalmi

sähköpostimuoto etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 

 


Päivitetty