Tiedotteet 2018

Liikenteen lupien ruuhka-aika alkamassa

Kevät lähestyy ja roudan väistyttyä rakentamistahti kiihtyy. Aktiivisen rakentamiskauden lähestyminen näkyy jo liikenteen luvissa hakemusjonojen kasvuna. Kausiruuhka näkyy erityisen voimakkaasti johto- ja kaapeliluvissa sekä liittymäluvissa. Esimerkiksi johto- ja kaapelihakemuksissa ruuhkakausi kestää maaliskuusta syksyn alkuun.

Sähköinen asiointi kannattaa

Sähköisen asioinnin kautta jätetty hakemus kirjataan automaattisesti. Samalla hakijan ilmoittamat tiedot ja liitteet siirtyvät sellaisinaan lupajärjestelmään. Kun manuaalisia työvaihteita ei tarvitse tehdä, hakemus saapuu työjonoon muutaman päivän aikaisemmin kuin kirjaamon kautta saapunut hakemus. Ruuhka-aikana ero hakutapojen välillä korostuu. Sähköinen asiointi on jo selkeästi suosituin hakutapa yrityshakijoiden keskuudessa. Helppokäyttöisyydessään se soveltuu erinomaisesti myös yksityishenkilöille. Asiointialusta toimii ilman rekisteröitymistä.

Vuonna 2017 Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitettyihin lupapalveluihin saapui yli 6 000 hakemusta. Ilmoitukset mukaan lukien kokonaismäärä oli 6 500 lupa-asiaa, eli keskimäärin 26 hakemusta/ilmoitusta työpäivää kohti. Lukemat eivät sisällä erikoiskuljetuslupia. Jo pienillä käsittelyä nopeuttavilla toimilla on merkittävä vaikutus käsittelyaikoihin.

Avaimet sujuvaan lupamenettelyyn:

– Tutustu luvan myöntämisen edellytyksiin
– Hae ajoissa
– Käytä sähköistä asiointia
(Kerää pyydetyt liitteet valmiiksi, aikakatkaisu 1 h)
– Nimeä liitteet selkeästi ja koosta yhdentyyppiset liitteet yhdeksi tiedostoksi  (esimerkiksi Suunnitelmakartat, Asemapiirros, Liikenteenohjaussuunnitelma, Kuvat)
Laajoissa kaapelireiteissä sijoituslupaa kannattaa hakea osissa (nopeampi käsittely)

Lisätietoja:


Päivitetty