Tiedotteet 2018

Lapin talous kasvaa - yritysten kasvun uhkana työvoiman saatavuusongelmat (Lappi)

Suomen talouskasvu on jatkunut aiempaa laaja-alaisempana. Lapin talous nojaa metsään, teräkseen, matkailuun, kauppaan ja kaivannaistoimintaan, joilla kaikilla on hyvä suhdannevire. Hyvä taloudellinen kehitys tukee myös muita toimialoja.

Elinkeinoelämän myönteinen kehitys sekä vireillä olevat investointi- ja rakennushankkeet heijastuvat työvoiman kysyntänä ja työllisyystilanteen paranemisena. Työvoiman kysynnän kasvu on voimistanut työvoiman rekrytointi- ja saatavuusongelmia, jotka nähdään useilla aloilla uhkana yritysten kasvulle ja kehittymiselle sekä uusien yritysten sijoittumiselle alueelle. Nyt tarvitaan ennakkoluulottomia uusia lähestymistapoja rekrytointiin.

Lapin matkailukeskuksissa on mennyt ennätyksellisen hyvin. Matkailun vaikutukset näkyvät laajasti eri puolilla Lappia. Lapin yritysten intressinä on lumettoman ajan kiinnostuksen kasvattaminen. Kalastusmatkailu kehittyi viime vuonna hyvin lohennousun notkahtamisesta huolimatta.

Lapissa vientiteollisuuden veto näkyy erityisesti Outokummun Tornion terästehtailla ja metsäteollisuudessa. Teollisuuden investoinneissa suurimmat odotukset kohdistuvat Kemijärven ja Kemin biojalostamohankkeisiin.

Pohjoisen kaivosyhtiöt ovat ilmoittaneet merkittävistä investoinneista. Malminetsintä kääntyi kasvuun 2016 ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Malminetsintä on erityisen voimakasta Sodankylän ja Kittilän alueella.

Digitalisaatio on talouden läpitunkeva trendi. Digitalisaatiossa on tärkeä pitää kaikki mukana, niin kansalaisina kuin työntekijöinä. Lapissa panostetaan voimakkaasti hankerahoituksella nykytilan selvityksiin ja tuetaan digitalisaation laajamittaista käyttöönottoa ja osaamistason nostamista. Yhteyksien parantuessa liikkuvan, mobiilin ja monipaikkaisen työn työvälineet tuovat tekijänsä lähelle työyhteisöä ja helpottaa osaavan työvoiman saantia niissä töissä, joissa se on mahdollista.

 

LISÄTIETOJA
Johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara, puh 0295 039 689
 

LUE LISÄÄ

Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)  
Alueelliset kehitysnäkymät 1/2018 (TEM Alueelliset kehitysnäkymät)  
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.4.2018  

 

 

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kevään 2018 katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun aikana.


Päivitetty