Tiedotteet 2019

Lämmin loppuviikko suosi sinileviä (Pohjois-Karjala)

Valtakunnallisen leväseurannan 22. kesä on käynnissä Pohjois-Karjalassa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Pohjois-Karjalassa on 19 kohdetta, joissa tehdään havainnointia.
Elokuussa havaintoja vakiohavaintopaikoilla tehtiin muutama Pieliseltä, Pyhäjärveltä ja Höytiäiseltä. Syyskuun ensimmäisellä viikolla sinilevää oli hieman Pielisellä ja Suuri-Onkamolla.

Elokuun viimeisen viikon lämpimät kelit olivat otolliset sinilevien kasvulla ja niitä havainnoitiin vakiopaikoilla viikonloppuna mm. Pyhäjärveltä, mutta ei enää tiistaina. Vakiohavainnoinnin ulkopuolisia kansalaishavaintoja levistä tuli joitakin mm. Viinijärveltä. Loppukesästä sinileviä saattaa esiintyä olosuhteiden ollessa otolliset. Yleisesti kesällä 2019 sinileväilmoituksia tuli edellistä kesää vähemmän. Valtakunnallinen leväseuranta jatkuu vielä syyskuun loppuun asti.

Tämän viikon perjantaina ja lauantaina Joensuun laulurinteen SILVA-messuilla on ELY-keskuksen infopiste, missä voi kysellä lisää levistä ja muista vesistöihin liittyvistä asioista.

Ilman ja veden lämpötilat olivat elokuun lopussa lämpimät. Keskiviikkona syyskuun 4. päivä Pielisjoen lämpötila oli 18,1 °C ja Pielisessä Nurmeksessa 17,4°C. (Lämpötilat)

Yksittäiset levähavainnot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Myös levänäytteitä voi toimittaa. Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta, muiden järvikohtaisten havaintojen ohella. Järviwikin Havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimella myös paikan päällä.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) levätilannesivuille. Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin, kesä−elokuussa, ymparisto.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen torstaisin joitakin kertoja seurannan aikana, kesä−syyskuussa.

Lisätietoja
Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114, minna.kukkonen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty