Tiedotteet 2019

Lammassaaren asuntoalueen uusi liittymä rakennetaan Pietarsaaressa (Pohjanmaa)

Pietarsaaren kaupunki toteuttaa uuden asuntoalueen katuliittymäjärjestelyt Lammassaaren kohdalla Pietarsaaren ohikulkutielle (maantie 749). Rakennusurakassa rakennetaan kanavoitu liittymä maantielle, melunsuojauksia maantien länsipuolelle, hankkeeseen liittyvät jalankulku- ja pyörätiet sekä yksityistie.

Hankkeen taustalla on Pietarsaaren kaupungin uuden Lammassaaren asemakaavan mukaisen alueen rakentuminen. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden vuoksi asemakaava-alueen katuliittymä maantiehen toteutetaan kanavoituna liittymänä uuden kadun (Lepakkotie) kohdalle. Liittymän rakennushanke tukee alueen maankäytön kehittymistä.

Urakassa katkaistaan kaksi vanhaa liittymää maantiehen. Liittymän kanavoinnissa tehdään maantiehen saarekkeet ja etelän suunnasta Lammassaaren suuntaan kääntyvälle liikenteelle tehdään vasemmalle kääntymiskaista. Maantien itäpuolella olevaa nykyistä kevyen liikenteen väylää siirretään ulommaksi päätiestä noin 0,4 km matkalla ja samalla rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä maantien länsipuolelle. Uuden väylän pituus on noin 0,13 km. Maatielle tulee yksi uusi saarekkeellinen ylityspaikka, uudet linja-autopysäkit 2 kpl ja uusi yksityistieyhteys noin 0,2 km. Uuden asuinalueen ja maantien väliin rakennetaan noin 80 m pitkä meluaita.

Uuden asuinalueen ja päätien väliin rakennetaan noin 310 m pitkä meluvalli uuden Lepakkotien liittymän eteläpuolelle. Suunnitelmassa esitettyä Lepakkotien liittymän pohjoispuolelle tulevaa meluvallia ei toteuta vielä tässä vaiheessa, kun Lammassaaren asuntoalue ei vielä rakennu siihen suuntaan. Pohjoisempi meluvalli tehdään samassa yhteydessä, kun Lammassaaren uuden alueen katuverkkoa ja infrastruktuuria toteutetaan alueen käyttöönoton yhteydessä.

Katuliittymän toteutuskustannuksista vastaa Pietarsaaren kaupunki ja ELY-keskus toimii urakassa rakennuttajana. Urakan valvontakonsultti on Ramboll CM Oy. Urakoitsijana toimii Oteran Oy. Urakkahinta on noin 580 000 euroa. Rakennusurakka valmistuu loppuvuonna 2019.

Lisätietoja antavat

ELY-keskus

  • 5.8. alkaen: Veijo Rajamäki, 040 530 7539
  • 29.7. alkaen: Janne Ponsimaa, 040 774 6425

Urakoitsija, Oteran Oy

  • Sami Palo, 040 755 2612
     

Päivitetty