Tiedotteet 2019

Lahden Svinhufvudinkadulla puhdistetaan öljyn pilaamaa maaperää ja pohjavettä (Päijät-Häme)           

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Svinhufvudinkadulla sijaitsevan entisen leipomokiinteistön maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Alueen maaperää ja pohjavettä on pilannut 1990-luvulla leipomossa leivinuunien lämmityksessä polttoaineena käytetty kevyt polttoöljy. Tontilla on myöhemmin toiminut Koulutuskeskus Salpaus, joka omistaa kiinteistön ja vastaa alueen puhdistamisesta. Kiinteistön vanhat rakennukset on purettu ja alue muutetaan asuinkäyttöön. Tontille on tarkoitus rakentaa kolme asuinkerrostaloa. Öljyllä pilaantunutta maata on arviolta noin kymmenen tuhatta kuutiometriä noin 2500 neliömetrin alueella. Maaperä puhdistetaan tänä syksynä, pohjaveden puhdistus jatkuu ainakin kolme vuotta.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei maaperässä oleva öljy pääse kulkeutumaan pohjaveden mukana alueen ulkopuolelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että öljyn päästölähde tulee poistaa kaivamalla öljyllä voimakkaasti pilaantunut maa-aines pois. Lisäksi alueen pohjavesi tulee puhdistaa pumppaamalla pohjavedessä oleva öljy käsiteltäväksi ja sen jälkeen viemäriin. Pohjaveden puhdistamista tulee jatkaa ja pohjaveden laatua tulee tarkkailla, kunnes pohjavesi on hyvälaatuista. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja pohjaveden puhdistustyön laatua. Pois kaivetut maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti. Pohjaveden puhtaus tulee varmistaa alueen pohjavedestä otettavilla vesinäytteillä.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240    

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Päivitetty