Tiedotteet 2019

Laajalahden läjitysalueen pintarakenneurakka on keskeytetty (Keski-Suomi)

Lievestuoreen Laajalahden läjitysalueen pinnan peittokerrosten rakentaminen on keskeytetty Vaasan hallinto-oikeuden antaman välipäätöksen johdosta 24.9.2019 eli heti sen jälkeen, kun päätöksestä on saatu tieto. Välipäätös liittyy valitukseen, jossa on kyseenalaistettu peittokerroksissa käytetyn kuitusaven ja rengasrouheen soveltuvuus kyseisessä kohteessa.

Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Laukaan kunnalle myönnetyn ympäristöluvan mukaisessa yhteishankkeessa on tarkoituksena estää alueen sulamis- ja sadevesien imeytyminen jätekerroksiin ja valuminen sitä kautta Lievestuoreenjärveen.

Vastaavia rakenteita ja materiaaleja on käytetty jo kauan erilaisissa maanrakennuskohteissa. Hankkeen suunnittelussa ja myös rakentamisen aikaisessa valvonnassa on käytetty runsaasti ulkopuolisia asiantuntijoita, jotta laatukriteerit täyttyisivät.

Viime kesä on ollut kuivuuden puolesta töiden suhteen otollinen. Noin 3/5 alueesta eli 2,5 hehtaaria on rakennettu siihen pisteeseen, etteivät pintavedet pääse enää valumaan jätekerroksiin. Työt olisi pitänyt joka tapauksessa keskeyttää talven ajaksi.

Mikäli töitä päästään keväällä jatkamaan, alue todennäköisesti valmistuu ensi kesän aikana, eikä haittaa ympäristölle enää sen jälkeen ole.

Vaasan hallinto-oikeus tekee aikanaan asiassa päätöksen, johon voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Mikäli ympäristölupapäätös tulee lainvoimaiseksi, töitä jatketaan normaalisti.

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen
p. 0295 024 830

Laukaan kunta
Tekninen johtaja Janne Laiho
p. 050 3475 247


Päivitetty