Tiedotteet 2019

Kuusamon yhteismetsä suojelee Koistin vanhan metsän alueen Suomussalmella (Kainuu)

Kuusamon yhteismetsä ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomussalmen eteläosassa sijaitsevaan Koistinvaaraan. Perustettu suojelualue on noin 81 hehtaarin kokoinen. Alue vanhoine metsineen täydentää ja monipuolistaa alueen suojelualueverkostoa. Kohde rajautuu Hoikkalampeen, jonka eteläpuolella on Joutensuon - Mustosensuon Natura-alue. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Lokkisuon Natura-alue. 

Alueen metsät ovat suurelta osin luonnontilaisen kaltaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja on paikoin runsaasti. Alueen pohjoisosassa metsät ovat iältään ja rakenteeltaan vaihtelevampia. Hoikanlammen pohjoispuolella on vanhaa kuusivaltaista havusekametsää sekä rämeitä ja korpea. Suojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty muun muassa metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Marja Mannisen mukaan, yhteismetsä tarjosi vapaaehtoiseen suojeluun erityisen hienoa ja lajistollisesti merkittävää mäntyvaltaista aluetta Suomussalmelta. "Neuvottelut hoituivat kaikkien osapuolten kesken sujuvasti ja ympäristöministeriö hyväksyi suojelualueen perustamisen", jatkaa Manninen.

Kuusamon yhteismetsän toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen on tyytyväinen, että alueen suojelusta päästiin sopimukseen. "Koistin alue on metsiltään ja lajistoltaan alueelle poikkeuksellinen ja isona yhtenäisenä kokonaisuutena se on suojelullisesti arvokas. Hyvin vanhoja rakennuspuiden hakkuujälkiä siellä esiintyy, mutta alue on yhteismetsässä haluttu jättää kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle. On hienoa, että paikallisen ELY-keskuksen kanssa suojeluneuvotteluissa löytyi helposti yhteinen tahtotila."

Hoikkalampeen rajoittuva suoalue
Hoikkalampeen sijoittuva suoalue. Kuva: Teppo Helo

Alueen eteläosa on pääosin kuusivaltaista vanhaa metsää
Alueen eteläosa on pääosin kuusivaltaista vanhaa metsää. Kuva: Teppo Helo

Vanhaa mäntymetsää, jossa suuria aihkeja ja keloja
Vanhaa mäntymetsää, jossa suuria aihkeja ja keloja. Kuva: Marja Manninen

Liitteet:

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen, Kuusamon yhteismetsä, p. 040 514 6058
Johtaja Kari Pehkonen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 856


Päivitetty