Tiedotteet 2017

Kruunupyynjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Kruunupyynjoella on valmistunut viiden kosken kalataloudellinen kunnostus. Kunnostuskohteet olivat Kruunupyyn osakaskunnan alueella sijaitsevat Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors ja Långfors. Jokiuoman kiveystä muotoilemalla ja kutusoraikkoja rakentamalla muodostettiin elinympäristöjä kaikenkokoisille virtakutuisille lohikaloille. Kunnostuksiin sisältyi myös liiallisen vesikasvillisuuden ja liettymien poistoja jokimaiseman palauttamiseksi.

Kunnostustyöt toteutettiin syys-lokakuussa 2016 ja elo-syyskuussa 2017. Työt etenivät suunnitellusti hyvässä yhteistyössä alueen toimijoiden ja rantojen maanomistajien kanssa. Töiden toteutuksen urakoitsijana toimi Nickulls Gräv Öb Vöyriltä. Korkeat virtaamat haittasivat töitä loppuvaiheessa ja ensi kesänä kunnostuksia täydennetään, mikäli tarvetta siihen ilmenee maastotarkastuksissa. Kunnostuksien mahdollisten vedenkorkeusvaikutusten ja vesistövaikutusten (veden laatu) tarkkailua jatketaan vielä ensi vuonna.

Kruunupyynjoen alaosan kalataloudellisen kunnostuksen luvan haltija on Norra Svenska fiskeområdet - kalastusalue. Kunnostushanke toteutettiin kalastusalueen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä. Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalatalousviranomainen) rahoitti hankkeen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastasi toteuttamisesta ja kalastusalue lupapäätöksen mukaisista seurannoista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 65 000 euroa.

Kuva: Kutusoraikkorakentamista Kruunupyynjoen Långforsenilla syyskuussa 2017.

 

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932
  • Vesitalousasiantuntija Rolf Lindroos, puh. 0295 027 868


 


Päivitetty