Tiedotteet 2018

Kouvolassa liikennejärjestelyjä heinäkuussa

Niemiojan sillan uusiminen Kouvolassa aiheuttaa liikennejärjestelyjä Sippolantiellä (tie 375) 16.7.–20.7.2018. Kiertotie Saittaraan ja Mikkolankulmaan kulkee Rajahongantien ja Turpaantien kautta.

Kiertotien pituus on 16 km. Kevyt liikenne pääsee työmaan ohi väliaikaista reittiä pitkin. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Sippolantiellä (nro 375) on käynnissä myös tien parannustyö, minkä johdosta Enäjärventie on suljettu liikenteeltä välillä Enäjärvi–Rajahongantie. Louhintatöiden takia Enäjärventie on tällä hetkellä kokonaisuudessaan poikki välillä Enäjärventie 275.–Riissalmentie.

Liite: kartta, työnaikainen kiertotie

Siltatyön lisätietoja:

  • ELY-keskus projektipäällikkö Terhi Siltanen, 040 733 7816.
  • Urakoitsija Kreate Oy, Niko Malinen, 040 770 5564
  • Valvontakonsultti Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, 045 126 9960

Tienparannustyön lisätietoja:

  • ELY-keskus projektipäällikkö Suvi Nirkko, 0295 029 063

Päivitetty