Tiedotteet 2019

Korkeasti koulutettujen osaajien saatavuudessa edelleen vaikeuksia Satakunnassa (Satakunta)

Työvoiman kysyntä on jatkunut varsin vilkkaana monilla aloilla Satakunnassa, vaikkakin esimerkiksi TE-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä yhteensä on jo hieman vähentynyt viime vuodesta. Työvoiman saatavuudessa on yleisimmin ongelmia terveydenhuollossa ja sosiaalialalla, mutta myös teollisuudessa ja rakentamisessa etenkin korkeasti koulutetuista osaajista on pulaa. Eri ammattien työmarkkinatilanteen lähiajan näkymiä on arvioitu syksyn 2019 ammattibarometrissa.

Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on jo pitkään ollut vaikeuksia saada osaajia erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hammaslääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, psykologit sekä sosiaalityön erityisasiantuntijat. Pulaa on myös röntgenhoitajista, farmaseuteista ja suuhygienisteistä. Sen sijaan sairaanhoitajien ja lähihoitajien osalta työvoiman kysynnän ja tarjonnan arvioidaan seuraavan puolen vuoden aikana olevan tasapainossa.

Teollisuudessa ja rakentamisessa on muutamia ammatteja, joissa on Satakunnassa saatavuusongelmia. Pulaa on esimerkiksi sähkö- ja automaatioinsinööreistä sekä rakennusinsinööreistä. Rauman seudulla pulaa on myös konetekniikan erityisasiantuntijoista ja rakennusalan työnjohtajista. Myös hitsaajien ja kaasuleikkaajien, ohutlevyseppien sekä paksulevyseppien ja rautarakennetyöntekijöiden kysyntä on seudulla kasvussa ja näissä ammateissa osaajista ennakoidaan lähiaikoina tulevan pulaa. Porin seudulla on paljon pulaa rakennussähköasentajista, mutta muuten teollisuuden ja rakentamisen työntekijätason tehtävissä ei alueella ole suurta pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista. Pohjois-Satakunnassa on pulaa betonirakentajista ja raudoittajista, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä sekä konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista. Toisaalta seudulla on muutamissa teollisuuden ja rakentamisen ammateissa myös ylitarjontaa työnhakijoista.

Muita ammatteja, joissa työntekijöiden rekrytoinnissa on vaikeuksia kaikkialla Satakunnassa, ovat vartijat sekä toimisto- ja laitossiivoojat. Pulaa työnhakijoista arvioidaan olevan yhteensä 18 ammatissa. Työvoimapula-ammattien määrä on pienentynyt viime vuoden syksystä. Toisaalta myös niiden ammattien määrä, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa suhteessa avoimiin työpaikkoihin, on vähentynyt. Yhdessäkään ammatissa ei enää ole paljon liikaa hakijoita ja vain yleissihteereistä on ylitarjontaa koko Satakunnassa. Suuressa osassa ammatteja työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat siis kutakuinkin tasapainossa.

Uusimman Satakunnan ammattibarometrin sekä seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta:
www.ammattibarometri.fi 

Lisätietoja:

Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus, puh. 0295 022 114

Palvelujohtaja Satu Remmer, Satakunnan TE-toimisto, puh. 0295 045 141

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella yli 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.


Päivitetty