Tiedotteet 2018

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan Kaakkois-Suomessa aikaisempia vuosia vaikeampaa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomessa kevään kelirikon ennustetaan olevan tavanomaista hankalampi. Kelirikon esiintymisessä voi olla alueellisia eroja. Sorateitä koettelee aluksi pintakelirikko, kun kevät ilman lämpö sulattaa tien pintakerroksen ja kosteus ei pääse valumaan pois jäätyneestä tierakenteesta. Poikkeukselliset talviolosuhteet ovat myös vaurioittaneet päällysteitä normaalia enemmän. Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen millainen kevään kelirikosta muodostuu.

Sateisen syksyn takia teiden rungot olivat hyvinkin märkiä ennen talven pakkaskauden alkua ja tierungon jäätymistä. Kevään edistyessä tien rungossa oleva vesi alkaa sulaa. Koska tierakenteeseen on jäätynyt runsaasti vettä viime syksyn sateiden johdosta, rakenteen sulaminen voi aiheuttaa tielle suuriakin muodonmuutoksia.

Kaakkois-Suomessa on odotettavissa myös päällystetyillä teillä tavanomaisempaa enemmän reikiintymistä ja vaurioita. Päällystetyt tiet ovat kärsineet alku- ja keskitalven lauhoista ja sateisista keleistä aina tammikuun lopulle asti normaalia enemmän. Tienpäällysteissä on talven jäljiltä halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita.

Alenna nopeutta kelirikon aikana

Kelirikon vakavuus riippuu ratkaisevasti kevään säistä. Aurinkoiset ja tuuliset päivät yöpakkasineen kuivattavat tienrunkoa ja siten helpottavat kelirikkotilannetta. Sateet ja tämän myötä nopea roudan sulaminen puolestaan vaikeuttavat tilannetta pehmentämällä sorateiden pintaa. Kevään edistymisen myötä tiestöllä voi syntyä päivittäin yllättäviä vaurioita, mikä edellyttää erityistä varovaisuutta ajoneuvojen kuljettajilta. Kaakkois-Suomessa kelirikkokausi kestää yleensä toukokuun puoleenväliin. Kelirikkoalttiista teistä tienpitäjä varoittaa teiden alkuun asennettavilla kelirikkovaroitusmerkeillä.

Huomio kelirikko kun ajoitat raskaita kuljetuksia

Raskaampia kuljetuksia suunniteltaessa kannattaa ajoittaa kuljetukset sellaisiin ajankohtiin, jolloin vuorokauden lämpötila on alimmillaan ja tien kantavuus suurimmillaan. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua.

Kevään myötä lumien sulamisvesien alkaessa virrata, sivuojissa vettä voi nousta myös sorateille, jäisten maanteiden sivuojien tierumpujen kohdilla. Tierungon kuivatuksen parantamisessa ratkaiseva rooli on etenkin sivuojissa olevien tieliittymien rumpujen kunnossapito, joiden aukipitämisestä vastaa yksityinen tienpitäjä tai liittymän omistaja. Kun vesi pääsee virtaamaan vapaasti tierummussa, niin heitot tiessäkin vähenevät.

Tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja varovaisuutta liikennöitäessä pahimpina kelirikkoaikoina. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle 0200-2100.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Internet -osoitteesta: https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/. Painorajoituksista saa lisäksi tietoa Liikenteen asiakaspalvelusta liikenteen.asiakaspalvelu(at)liikennevirasto.fi  p. 0295 020 600

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY- keskus
Kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala p. 0295 021 333

Liikenneviraston valtakunnallinen kelirikkotiedote 21.3.2018

                                           

 


Päivitetty