Tiedotteet 2018

Kevään kelirikkokaudesta odotetaan aikaisempia vuosia vaikeampaa

Kevään kelirikon ennustetaan olevan tavanomaista hankalampi Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Kelirikon esiintymisessä voi olla kuitenkin suuria paikoittaisia eroja.

Kelirikon vakavuus riippuu ratkaisevasti kevään säistä. Aurinkoiset ja tuuliset päivät yöpakkasineen kuivattavat tienrunkoa ja siten helpottavat kelirikkotilannetta. Sateet puolestaan nopeuttavat roudan sulamista, mikä vaikeuttaa tilannetta pehmentämällä sorateiden pintoja. Kevään edistymisen myötä tiestöllä voi syntyä päivittäin yllättäviä vaurioita, mikä edellyttää erityistä varovaisuutta ajoneuvojen kuljettajilta. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoalttiista teistä kelirikkovaroitusmerkeillä.

Poikkeukselliset talviolosuhteet ovat vaurioittaneet päällysteitä normaalia enemmän muodostaen teihin halkeamia, reikiä ja muita vaurioita. Sateisen syksyn takia teiden rungot olivat hyvin märkiä ennen jäätymistään talven pakkaskaudella. Kevään edistyessä teiden runkoon jäätynyt vesi sulaa, mikä voi aiheuttaa teille suuriakin muodonmuutoksia. Ne palautuvat yleensä kesään mennessä.

Sorateitä koettelee keväällä pintakelirikko, kun kevätaurinko sulattaa tien pintakerroksen, eikä kosteus pääse valumaan pois jäätyneestä tierakenteesta. Kevään edetessä sorateille voi nousta lumien sulamisvettä, vaikka maantiet olisivat vielä jäässä. Pintakelirikko muodostuu yleensä teiden sivuojien tierumpujen kohdalla. Sivuojien tierumpujen kunnossapidosta ja aukipitämisestä vastaa yksityinen tienpitäjä tai liittymän omistaja.

Vaurioituneilla teillä voidaan kelirikkoaikana joutua alentamaan totuttuja nopeuksia. Lisäksi vaurioituneilla osuuksilla ei ehkä pystytä palauttamaan kesänopeuksia (100 km/h tai moottoriteillä 120 km/h) ennen päällysteen kunnostamista. Kunnostustöissä voi kestää kesäkuulle saakka.

Raskaita kuljetuksia suunniteltaessa kannattaa ajoittaa kuljetukset ajankohtiin, jolloin vuorokauden lämpötila on alimmillaan ja tien kantavuus suurimmillaan. Tällaiset olosuhteet ovat useimmiten aikaisin aamulla. Yleisin maanteillä kelirikkoaikana käytettävä painorajoitus on 12 tonnia.

Reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Liikenneviraston internetsivuilta osoitteesta: https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/. Painorajoituksista saa lisäksi tietoa Liikenteen asiakaspalvelusta osoitteesta liikenteen.asiakaspalvelu@liikennevirasto.fi ja numerosta 0295 020 600.

Tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja varovaisuutta liikennöitäessä pahimpina kelirikkoaikoina. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle numeroon 02002100.

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus, Kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala, 0295 021 333

 

Tietoja koko maan kelirikkotilanteesta Liikenneviraston valtakunnallisesta kelirikkotiedotteesta: https://www.liikennevirasto.fi/-/teilla-ja-rataverkolla-on-jo-routaa-saaristossa-kelirikko-viela-edessa#.WrI-PejFKUk


Päivitetty