Tiedotteet 2019

Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi antaa mielipiteitä (Pirkanmaa)

Tarasten Kiertotalous Oy toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Selostuksesta voi antaa mielipiteitä 20.12. asti. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen toteuttamisvaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Tarasten Kiertotalousalue Oy suunnittelee uutta kiertotalousaluetta, johon sisältyy jätteidenkäsittelyalueen perustaminen.  Suunniteltavalla hankealueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Alueelle sijoitetaan lisäksi tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä energiapuuterminaali. Vastaanotettava jätteen maksimäärä on 470 000 tonnia vuodessa, josta vaarallisen jätteen osuus on maksimissaan 188 000 tonnia vuodessa.

Jätteitä käsitellään murskaamalla, seulomalla, stabiloimalla, termisesti, pesumenetelmällä, huokosilmakäsittelyllä ja kompostoimalla. Hankealueen rakenteissa hyödynnetään jätemateriaaleja arviolta 595 000 rakennekuutiometriä. Rakentamisvaiheessa alueelta otetaan aluerakentamisen vuoksi maa- ja kallioaineksia noin 900 000 kuutiometriä, josta noin 2/3 osa hyödynnetään alueen rakentamisessa. Loput toimitetaan alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi multa- ja kiviainestuotteina.

Suunniteltu 65 hehtaarin hankealue sijoittuu Kangasalan ja Tampereen rajalle, Tarasjärven alueelle, valtatie 9:n pohjoispuolelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskus. Kiertotalousalue-hanke on uusi Tarastejärven jätekeskuksesta erillinen hanke. Suunniteltua toimintaa on ympäri vuoden arkisin klo 7 - 22 sekä kuljetuksia tarvittaessa yöaikaan ja viikonloppuisin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
 

YVA-menettelyssä arvioitiin 0-vaihtoehtoa ja kolmea hankevaihtoehtoa:

 • Vaihtoehto VE0: Alue toteutetaan asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu kierrätystoimintaa, jonka laajuus ei laitoskohtaisesti edellytä YVA-menettelyä.
 • Vaihtoehto VE1: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 235 000 tonnia vuosittain
 • Vaihtoehto VE2: Alueella esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain
 • Vaihtoehto VE3: Alueella esikäsitellään ja hyödynnetään jätteitä 470 000 tonnia vuosittain

Yleisötilaisuus järjestetään 5.11. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1


Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on yleisön nähtävillä 31.10. - 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

 • Kangasalan teknisen keskuksen asiakaspalvelu, Urheilutie 13
 • Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala
 • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Tampere
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 5.11. klo 18-20 Tammervoima Oy:n auditoriossa, Hyötyvoimankuja 1, Tampere. Samassa tilaisuudessa esitellään aluetta koskevaa asemakaavan muutosluonnosta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 20.12.2019 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere. Yhteysviranomaisen (Pirkanmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille tammi-helmikuussa 2020.

Lisätietoja:

 • Hankesivu: www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA
 • Hankkeesta vastaava: Tarasten Kiertotalousalue Oy, Petri Järvensivu, puh. 0400 700 639, etunimi.sukunimi@taraste.fi
 • Konsultti: Envineer Oy, Janne Huttunen, puh. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi
 • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Mervi Sivula, puh. 0295 036 011, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty