Tiedotteet 2019

Kahden vuoden kuivuusjakso näkyy Pirkanmaan järvissä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko kesän selvästi keskimääräistä alempana. Visuvedellä ollaan jopa 30 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Valkeakosken voimalaitoksella on tulossa ennätyspitkä juoksutusrajoitus. Myös pohjavedet ovat hyvin matalalla.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet selvästi keskimääräistä alemmaksi. Alhaiset vedenkorkeudet johtuvat viime ja tämän kesän sateiden vähäisyydestä. Lisäksi viime vuoden loppu oli poikkeuksellisen vähäsateinen. Tämän kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) kokonnaissademäärä Pirkanmaalla on ollut noin 140 mm (kuvaaja), kun pitkän ajan keskiarvo on 220 mm:n paikkeilla. Etenkin kesäkuussa ja heinäkuussa sademäärä oli jopa alle puolet keskimääräisestä.

- Kokonaissademäärä Pirkanmaalla on vuositasolla noin 570 mm, kun keskimäärin se on noin 700 mm, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kuvassa on esitetty kesäajan (kesä-, heinä- ja elokuun) sademäärä vuosina 2004-2019 Vanajaveden valuma-alueella sekä Näsijärven ja Ikaalisten reitillä.

Kuvaaja kesä-elokuun sadesummasta vuosina 2004-2019

 

Valkeakoskella ennätyksellisen pitkä juoksutusrajoitus

Viime keväänä lumimäärät olivat lähellä tavanomaisia, mutta sulamisvedet eivät riittäneet paikkaamaan tilannetta. Tänä kesänä vedenkorkeudet ovat paikoin jopa alempana kuin viime vuonna. Luonnontilaisista järvistä virkistyskäytön kannalta heikoin tilanne on Visuvedellä (-29 cm pitkää keskiarvoa alempana), Kukkialla (-25 cm) ja Längelmäveden reitillä (-20 cm). Längelmäveden vedenkorkeuksiin on voitu jonkin verran vaikuttaa rajoittamalla Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta. Juoksutusrajoitus saavuttaa uuden ennätyksensä 9.9.2019, jolloin se on kestänyt yhtäjaksoisesti 390 vrk. Rajoitus jatkuu toistaiseksi (lisätietoja www.ymparisto.fi/mallasvedenjuoksutus).

Säännöstellyistä järvistä Näsijärven ja Pyhäjärven tilanne on virkistyskäytön kannalta melko hyvä. Vanajavedellä vedenkorkeudet ovat laskeneet pienistä juoksutuksista huolimatta jopa 20 cm keskimääräistä alemmaksi. Myös Kyrösjärvellä ja Rauta-Kulovedellä vedenkorkeudet ovat selvästi keskimääräistä alempana.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 3.9.2019 ja 3.9.2018. Korkeudet ovat metrejä merenpinnasta (NN-korkeusjärjestelmässä).

Järvi

3.9.2019

3.9.2018

Näsijärvi, Tampere (s)

95,17

95,16

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,95

77,00

Vanajavesi, Toijala (s)

79,11

79,31

Kyrösjärvi (s)

82,90

82,82

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,08

86,20

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,64

83,69

Keurusselkä (lt), Mänttä

104,95

104,87

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,74

115,52

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,35

95,31

Toisvesi (lt)

97,57

97,51

 

Pohjavesien vedenpinnat paikoin historiallisen alhaalla

Pohjavesien vedenpinnat ovat tänä vuonna jopa viime vuotta alempana. Pohjavedet seuraavat hitaasti yleistä vesitilannetta ja pohjavesien pintojen nousu vaatii pitkäaikaista sadetta. ELY-keskukseen ei ole tullut yhteydenottoja kaivojen kuivumisesta. Vesihuoltolaitosten vedenotolle ei näillä näkymin ole syntymässä ongelmia.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
  • Pohjavesi: ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323
  • Vesihuolto: johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, p. 0295 036 047

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Päivitetty