Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

 

Kaakkois-Suomen yrityksille runsaat kuusi miljoonaa euroa julkista tukea (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Tekes rahoittivat kaakkoissuomalaisten pk-yritysten kehittämishankkeita yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla tammi-kesäkuussa 2014. Yritystukien kysyntä pysyi viime vuosien tasolla.

ELY-keskus myönsi kehittämisavustusta 45 yrityshankkeelle yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Tekesiltä sai 22 yritystä rahoitusta yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitus sisältää sekä avustusta että lainaa. Kaikkiaan ELY-keskuksen avustusta haki 62 yritystä ja Tekesin rahoitusta 29 yritystä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Tekesin hakemusmäärät pysyivät samalla tasolla ja ELY-keskukseen hakemuksia tuli 75.

Lisäksi energiatukea sai 24 hanketta yhteensä 528 000 euroa. Energiatuen saajien määrä hieman kasvoi viime vuodesta, jolloin 890 000 euroa myönnettiin 19 hankkeelle. Yritys tai yhteisö voi hakea energiatukea energian säästöä, käytön tehostamista tai uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

 "Kaakkoissuomalaisilla yrityksillä on taantumasta huolimatta yhä vahvaa halukkuutta ja kykyä panostaa tuotteiden ja liiketoiminnan kehitykseen sekä uuden osaamisen vahvistamiseen. Toisaalta yritykset voisivat vielä enemmänkin hyödyntää tukimahdollisuuksia myös palveluliiketoimintaan ja työelämän kehittämiseen", toteaa yksikön päällikkö Juha Linden.

ELY-keskuksen yritysavustuksen tärkein kohderyhmä on kotimarkkinoilla toimivat kasvuun tähtäävät pk-yritykset. Tekesin kohderyhmänä puolestaan ovat kansainvälistyvät ja kasvua hakevat pk-yritykset. Tekes on mukana asiakkaiden projekteissa yhä useammin lainarahoituksella. Lainarahoitusta voi käyttää avustusta väljemmin ja lainalla Tekes voi olla mukana myös pilotointiprojekteissa.

Syksy tuo muutoksia ELY-keskuksen yritysrahoitukseen. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tuli voimaan 1.7.2014. Asetuksen, jolla säädetään yrityksen kehittämisavustuksen tarkemmista myöntämisperusteista, arvioidaan tulevan voimaan 18.8.2014. Tuolloin yrityksen kehittämisavustuksen hakeminen käynnistyy uudelleen.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, hankkeiden valmisteluun sekä muuhun niihin rinnastettavaan yritystoiminnan merkittävään kehittämiseen. Pk-yritys voi ostaa asiantuntijapalveluita selvittääkseen esim. liiketoiminnan käynnistymisedellytyksiä, kilpailukykyä tai kansainvälistymismahdollisuuksia.

"Aiemmin valmistelurahoituksen nimellä ollut rahoitus poistuu, mutta jatkossa tuemme vastaavanlaista liiketoimintavalmiuksien kehittämistä ja esimerkiksi kansainvälistymisen edellytysten selvittämistä uusien yritysten kehittämispalvelujemme kautta."

"Uusista palveluista tulee tietoa niin Yritys-Suomi-sivustolle kuin ELY-keskuksen sivuillekin. Parhaiten yritykset saavat tietoa ELY-keskuksen ja Tekesin palveluista ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Yhdessä keskustellen selvitämme yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivimmat palvelut ja rahoitusmuodot."

Lisätietoja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Juha Linden p. 050 439 5729

                                 
Liitteet:
- ELY-keskuksen yritysrahoituspäätökset alkuvuonna 2014 (Tekesin yritystuista ei tässä vaiheessa julkaista yrityskohtaista tietoa)
- Yritysrahoitus seutukunnittain jaoteltuna


Päivitetty