Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomen tienparannustyöt vuonna 2018 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELYn alueella parannetaan tänä vuonna maanteitä lähes 30 M €:lla eli selvästi aiempia vuosia enemmän. Yhteensä maantietä parannetaan noin 50 kilometrin matkalla. Rahoitus koostuu lähes kokonaan erillisohjelmien mahdollistamista rahoituksista. Erillisohjelmia ovat mm. korjausvelkaohjelma ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelma.

Kesän tieparannustyöt ovat osin jo käynnistyneet. Tieverkon kehittämishankkeissa ovat viimeistelytyöt käynnissä E18 -tiellä välillä Hamina - Vaalimaa ja valtatiellä 6 välillä Taavetti - Lappeenranta. Tieosuudet ovat jo otettu liikenteelle. Nämä ovat Liikenneviraston toteuttamia erillishankkeita. Lisäksi Liikennevirasto toteuttaa Kaakkois-Suomen alueella

 • valtatien 26 ohituskaistat välille Taavetti-Hamina
 • valtatien 12 parantamisen välillä Tillola-Keltti
 • kantatien 62 parantamisen välillä Huuhkala-Käyhkää sekä
 • Soinilansalmen sillan rakentamisen Ruokolahdella.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa vastaavasti seuraavien maanteiden parantamisen

 • valtatien 15 Keltakankaan liittymän rakentaminen
 • maantien 14813 Toijantien parantaminen
 • maantien 375 Kaipiainen- Alaportti soratieosuuden parantaminen
 • maantien 3543 Muhniemi-Ummeljoki soratieosuuden parantaminen
 • maantie 14780 Mättö, Mätön kylän kohdan parantaminen

Näiden lisäksi toteutetaan pienempiä parantamisinvestointeja lähinnä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia hankkeita ovat mm.

 • Taavetin keskustan kevyen liikenteen väylät ja suojatiejärjestelyt maanteillä 14738 ja 3754
 • valtatien 15 valaistus välille Valkealan liittymä- Toikkalantien liittymä

Ylläpitoon liittyvinä töinä tehdään päällystystöitä ja korjataan siltoja. Näihin ELY-keskus käyttää kaikkiaan tänä vuonna rahaa noin 12 miljoonaa euroa. Myös ylläpidon rahoituksessa on osa erillisrahoitusta, lähinnä korjausvelkarahoitusta.

Päällysteiden uusimiset painottuvat tänä vuonna Etelä-Karjalan alueelle, jossa päällysteitä uusitaan yhteensä noin 150 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystäminen tehdään valtatielle 6 Imatran Kaukopäästä itään lähes 76 km matkalla. Ruokolahdella ja Rautjärvellä korjataan korjausvelkarahoituksella päällystettä yhteensä noin 70 kilometrin matkalla. Miehikkälässä päällystetään maantie 384 välillä Miehikkälä-Virolahti.

Valtatiellä 15 Kouvolassa uusitaan Läpikivensalmen silta.  Työ ajoittuu kesä - syyskuulle ja maantie 15 liikenneohjataan työn ajaksi kiertotielle.

Näiden lisäksi korjataan seuraavat sillat:

Kymenlaakso:

 • Kouvolassa Tornionmäen risteyssilta ja Niemiojan silta  sekä Ruokokosken silta
 • Kotkassa jatkuu vuonna 2016 alkanut Norrsalmen sillan korjaus

Etelä-Karjala:

 • Lappeenrannassa Kariniementien risteyssilta
 • Imatralla Mansikkakosken silta ja Suurenojan silta sekä Laitilanlahden silta
 • Parikkalassa.Kinnarsalmensilta ja Suomalaisenjoen silta

Maltti on valttia - varaa riittävästi aikaa

Tietyöt aiheuttavat jonkun verran haittaa liikenteen sujuvuudelle. Työt pyritään tekemään niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Työn tekemistä vältetään ruuhka-aikoina ja osa päällystyskohteista tullaan tekemään yötyönä. Lisäksi valtateillä ei perjantaisin ja juhlapäivien aattoina työskennellä klo 14 jälkeen. ELY-keskus on töiden ajoituksessa ottanut huomioon myös tiedossa olevat merkittävät yleisötapahtumat.

Työmaan kohdalla on oman ja työntekijöiden turvallisuuden takia syytä noudattaa varovaisuutta. Paras keino on nopeuden riittävä pudottaminen sekä opasteiden ja liikenteenohjauksen noudattaminen. Uudelleenpäällystetyllä tieosalla, josta tiemerkinnät ja reunantäytöt puuttuvat, on ajoturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopeusrajoitukset ovat näillä tieosuuksilla normaaleja alhaisemmat.

Tietoa päällystys-, silta- ja muista tietöistä saa tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100 ja Liikenneviraston Internet sivuilta sekä tekstitelevision sivuilta.

Lisätietoja:

- Parantamiskohteista projektipäällikkö Seppo Mielonen, p.  0295 029 190 ja päällystyskohteista rakennusmestari Matti Hämäläinen, p. 0295 021 285.

Liite: KAS ELYn päällystys-, parantamis- ja sillankorjauskohteet 2018 (4 Mt)

 


Päivitetty