Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2017 (Kaakkois-Suomi)

Liikennekuolemien määrä laski kolmanneksella – Kouvolassa jo toinen peräkkäinen synkkä vuosi

Poliisin tilastojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2017 yhteensä 255 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa menehtyi 17 ja loukkaantui 322 henkilöä. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kahdeksan tapahtui Kymenlaaksossa ja seitsemän Etelä-Karjalassa. Pääosin kuolemaan johtaneet onnettomuudet tapahtuivat maatieverkolla taajama-alueiden ulkopuolella.

Molemmissa maakunnissa tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät laskivat edellisvuodesta selvästi. Yhteensä kahdeksassa Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisiotavoite eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä.

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kaakkois-Suomessa vuosina 2015–2017 (Tilastokeskus), huom. v. 2017 luvut ennakkotietoja

Kaakkois-Suomen liikenteessä vuosina 2016 ja 2017 menehtyneet kunnittain ja muita taustatietoja (huom. v. 2017 luvut ennakkotietoja)

Liikenneturvallisuus on yhteistyötä

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa ELY-keskuksen vetämä alueellinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä koostuu ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjien ja kuntien edustajista. Kuntaedustusta laajennettiin vuoden 2017 aikana Haminan ja Imatran edustajilla (jo aiemmin mukana oli edustus Kouvolasta ja Luumäeltä).

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi kokoontui työryhmän organisoimana vuonna 2017 jo neljännen kerran (teemana kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, haasteet sekä mahdollisuudet - kohti turvallisempaa liikkumista). Muita työryhmän toimia ja edistämiä asioita vuonna 2017 olivat muun muassa:

 • Liikenneturvallisuuskatsauksen 2016 laatiminen
 • Pelastuslaitoksen yhdyshenkilöiden nimeäminen kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin
 • Piirustuskilpailu viidesluokkalaisille (teemana turvallinen koulumatka)
 • Liikenneturvallisuustiedotteen laatiminen uusille kuntapäättäjille
 • Työryhmän jalkautuminen Tarkkaavaisuus liikenteessä -tempaukseen Kouvolassa

Esimerkkejä eri tahojen liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2017

Paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja toteutetaan kuntakohtaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä, joiden taustalla on kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat. Vuonna 2017 liikenneturvallisuustyöryhmät järjestäytyivät myös Savitaipaleella ja Lemillä, joten toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä löytyy nyt jokaisesta 16:sta Kaakkois-Suomen kunnasta.

Poimintoja eri sidosryhmien vuoden 2018 toiminnasta ja tapahtumista

 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi (teemana työmatka- ja ammattiliikenteen turvallisuus)
 • Piirustuskilpailu 5. luokkalaisille (teemana turvallinen tienylitys)
 • Työmatkaturvallisuuskampanja kuntien työntekijöille
 • Punainen Liitu -nuorten liikenneturvallisuuskampanja Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa
 • Liikenneturvan Fillarilla -koulutukset alakoulujen opettajille
 • Imatran seudun kuntien (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala) liikenneturvallisuussuunnitelmat
 • Ajonopeudet siirrettävien nopeusnäyttöjen ja liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM) kohdalla Kaakkois-Suomessa -karttasovellus
 • Liikenneympäristön toimenpiteitä:
  • Automaattinen kameravalvonta vt 15 Hyväntuulentie, vt 6 Koskenkylä–Kouvola
  • Vt 15 Mikkelintie, Toikkalantien liittymän valaistus
  • Mt 365 Helsingintie, Vanhainkodintien ja Keltintien liittymän suojatien keskisaareke
  • Yksityistieliittymien kärkikolmiot
  • Suojatiemerkkien heijastinvarret

Lisätietoja

Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 385
Yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Liikenneturva, puh. 040 534 1183
Komisario Jukka Tylli, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, puh. 0295 414 482
Paloinsinööri Juhani Carlson, Kymenlaakson pelastuslaitos, puh. 044 702 6331
Toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjät ry, puh. 0400 550 545


Päivitetty