Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja NCC testaavat WhatsApp-viestintää maantien 375 parantamisurakan aikana (Kaakkois-Suomi)

Maantien 375 noin 7,8 kilometrin pituisen soratieosuuden parantaminen Kouvolassa käynnistyy toukokuussa.

Parannettava tieosuus alkaa Saittaran kylän eteläosasta Niemijärven kohdalta ja päättyy Enäjärven kylän eteläosaan.  Tien rakenteita parannetaan ja tie päällystetään siten, että liikenneturvallisuus ja ajomukavuus tulee jatkossa paranemaan. Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 250 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kohteen urakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakan arvonlisäveroton hinta 1,98 M euroa. Toteutus tapahtuu korjausvelkarahoituksella ja työt jatkuvat marraskuun 2018 loppuun asti.

Ennen urakan töiden alkua poistetaan puusto ja kannot tiealueelta. Tästä viikolla 17 käynnistyneestä työvaiheesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso.

Maantien 375 urakka-alueella tulee olemaan mm. tasausmuutoksista ja louhinnoista johtuen yleiseltä liikenteeltä suljettuja osuuksia ja liikenne ohjataan tällöin kiertoteille. Työt alkavat Enäjärven suunnasta ja etenevät kohti Saittaraa. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan lisää toukokuun aikana.

Perinteisen viestinnän tukena urakan aikana kokeillaan tiedottamista WhatsApp-jakelulistan kautta, johon urakasta kiinnostuneiden toivotaan liittyvän.
- WhatsApp-kokeilun tavoitteena on tukea muuta urakan aikaista tiedottamista niin, että yhä useampi alueen asukas ja tienkäyttäjä saisi ennakkoon tietoa urakan vaiheista ja kiertotiejärjestelyistä, kertoo projektipäällikkö  Suvi Nirkko Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Urakan aikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelusta, toteutuksesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta vastaa urakoitsija.

- Laitamme WhatsAppin kautta viestejä mm. urakan etenemisestä ja liikennejärjestelyistä. Viestintää lisätään pääurakan töiden käynnistyessä toukokuun puolessa välissä, kertoo NCC:n aluepäällikkö Simo Peltola.

Urakasta ja sen etenemisestä tiedotetaan WhatsApp-ryhmän lisäksi työmaan nettisivuilla osoitteessa ncc.fi/mt375.

Oletko paikallinen Saittara - Enäjärvi alueen asukas tai maantien 375:n päivittäinen käyttäjä? Näin liityt hankkeen WhatsApp-listalle

Tallenna puhelimesi yhteystietoihin numero 040 254 5080 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Mt 375. WhatsApp toimii vain, jos puhelinnumero on tallennettuna puhelimesi yhteystietoihin ja olet ottanut sovelluksen käyttöön.

Lähetä edellä mainittuun puhelinnumeroon WhatsApp-sovelluksen kautta viesti, jossa ilmoitat haluavasi liittyä jakelulistalle. Yhteystietojasi ei luovuteta eteenpäin. Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, lähetä siitä numeroon viesti.

Lisätiedot:

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Suvi Nirkko, p. 0295 029 063
- NCC Suomi Oy, aluepäällikkö Simo Peltola, p. 050 3160 722
 


Päivitetty