Tiedotteet 2019

Jättiputken torjuntatyö käyntiin Hollolan Manskiven ja Asikkalan Viitailan alueilla (Päijät-Häme)

Jättiputkiesiintymien hävittäminen tai leviämisen rajoittaminen on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015). Hollolan ja Asikkalan kunnat ovat käynnistäneet torjuntatyön omistamillaan maa-alueilla, mutta jättiputken hävittäminen Manskiven, Laitialan ja Viitailan alueilta ei onnistu ainoastaan viranomaistoimin. Onnistuneeseen torjuntaan tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja etenkin yksityisten maanomistajien aktiivisuutta. Vieraslajilain ja -asetuksen noudattamista valvoo Hämeen ELY-keskus.

Hollolan Manskiven ja Laitialan, sekä Asikkalan Viitailan alueella kasvaa runsaasti haitallisiin vieraslajeihin kuuluvaa jättiputkea. Jättiputki on levinnyt myös Hammonjoen varteen. Kaikkia Manskiven, Laitialan ja Viitailan alueen kiinteistönomistajia kehotetaankin ryhtymään toimiin jättiputkiesiintymien hävittämiseksi mailtaan.

Torjuntatyön käynnistämiseksi Hollolan ja Asikkalan kunnat sekä Hämeen ELY-keskus järjestävät jättiputkea ja muita vieraslajeja koskevan kaikille avoimen Vieraslaji-illan tiistaina 8.10.2019 kello 17.30 alkaen Viitailan Seurojentalolla (Hautiontie 70). Tilaisuudessa kuullaan mitä ovat haitalliset vieraslajit ja miten niiden leviämistä voi ja pitää estää. Lisäksi opastetaan vieraslajihavaintojen tekemisessä. Tilaisuudessa on esillä myös vieraslajeja koskeva valokuvanäyttely.

 

Lisätietoja tilaisuudesta ja torjuntatyöstä antavat:

  • Ulla Lehtinen, Hollolan kunta, p. 044 780 1510, ulla.tt.lehtinen(at)hollola.fi
  • Anniina Jäntti, Asikkalan kunta, p. 044 778 0277, anniina.jantti(at)asikkala.fi
  • Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 202, kirsi.lehtinen(at)ely-keskus.fi

Tiedotus:

  • Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 176

 

Tietoa jättiputkesta:

Jättiputki (Heracleum sp.) on yksi haitallisimmista vieraslajeistamme ollen uhka sekä ihmisille ja luonnon monimuotoisuudelle. Kasvi on erittäin tehokas leviämään ja voimakas kilpailija, joka syrjäyttää luonnonvaraisia lajeja. Ihmiselle jättiputken kasvineste voi aiheuttaa hengitystieoireita ja UV-säteilyn vaikutuksesta iholle voi syntyä kemiallisia palovammoja. Jättiputki vähentää myös kiinteistön taloudellista ja virkistyskäyttöarvoa sekä haittaa maa- ja metsätalouden harjoittamista. Lisätietoa jättiputkesta voi lukea osoitteessa www.vieraslajit.fi.


Päivitetty