Tiedotteet 2018

Imatran seudun liikenneturvallisuutta kehitetään - vaikuta osallistumalla kyselyyn (Kaakkois-Suomi)

Imatran seudulla edistetään turvallista liikkumista laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelmat alueen kunnille. Seudulla asuvilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin osallistumalla liikenneturvallisuuskyselyyn 27.5.2018 asti. Kyselyssä kartoitetaan seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia liikenneturvallisuuden ja liikkumisen tilasta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat ovat käynnistäneet kaikkia liikkumismuotoja koskevien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2019 ja ne tulevat ohjaamaan sekä kuntien että ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina.

Laadittavien suunnitelmien tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Imatran seudulla. Liikenneturvallisuustyön painopisteeksi on valittu etenkin koululaiset, mutta suunnitelmatyössä huomioidaan myös muut ikä- ja liikkujaryhmät. Tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Onnettomuuksien vähentämisen ohella tärkeää on parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Turvallisen liikkumisen edistäminen vaatii kunnan eri hallintokuntien ja sidosryhmien välistä järjestelmäistä sekä pitkäjänteistä työtä. Liikennekasvatustyön tueksi laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja sekä suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä tarkastellaan liikenneympäristöä. Siihen kohdistuvia parantamistarpeita ja ‑toimia kootaan tulevien vuosien toimenpideohjelmaan.

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeitä lähtötietoja laadittaville suunnitelmille. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata 27.5.2018 asti osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/4077. Linkki kyselyyn löytyy myös kuntien internet-sivuilta.

Paperilomakkeella kyselyyn on mahdollista vastata seuraavissa pisteissä:

  • Imatra: kaupungintalo ja kirjasto
  • Ruokolahti: kunnantalo ja kirjasto
  • Parikkala: kunnanvirasto ja kirjasto
  • Rautjärvi: kunnantalon yhteispalvelupiste

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kunnittain yksi pyöräilykypärä.

LISÄTIETOJA:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385 tai Marjatta Roimola, puh. 0295 029 204
  • Imatran kaupunki, Päivi Pekkanen, puh. 020 617 4418
  • Parikkalan kunta, Anu Nikulainen, puh. 0400 626 650
  • Rautjärven kunta, Juho Jylhä, puh. 040 065 4897
  • Ruokolahden kunta, Arja Villanen, puh. 044 44 91250
  • Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, puh. 050 303 5021

Päivitetty