Tiedotteet 2018

Imatran seudun koululaiset toivovat malttia liikenteeseen (Kaakkois-Suomi)

 

Imatran seudun nuorista neljännes toivoo kouluihin lisää liikenneturvallisuuteen liittyvää opetusta. Nuoret kaipaavat mielenkiintoista ja käytännönläheistä opetusta, joka saa ajattelemaan ja muuttamaan liikennekäyttäytymistä.  

Imatran seudulla kartoitettiin keväällä 2018 koululaisten ja 2. asteen oppilaiden kokemuksia liikenteestä. Kyselyyn vastasi noin 350 lasta ja nuorta Imatralta, Parikkalasta ja Rautjärveltä. Kyselyyn vastanneet toivoivat, että autoilijat ajaisivat hiljempaa ja antaisivat tietä suojatiellä. Myös turvallisuushakuisesta liikennekäyttäytymisestä kehuminen ja liikenneturvallisuudesta keskusteleminen kannustaisivat liikkumaan turvallisemmin. Yksi vastaajista totesi osuvasti: "Jos kaikki noudattaisivat liikennesääntöjä, niin sitten olisi turvallista".

Nuoret arvelivat, että heille sattuu onnettomuuksia etenkin kokemattomuuden, välinpitämättömyyden ja näyttämisen halun vuoksi. Lähes neljännes nuorista toivoi lisää liikennekasvatusta kouluihin. Kyselyn perusteella 90 % alakoululaisista ja 81 % nuorista (13–18-vuotiaista) pitää kuitenkin koulumatkaansa turvallisena.

Imatran seudulla (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) liikkuvien mielipiteitä kuntien liikenneturvallisuustilanteesta selvitettiin keväällä 2018 kyselyllä, johon vastasi 340 henkilöä. Vastaajat nostivat esiin ylinopeuden tyypillisimpänä liikennerikkomuksena seudulla. Myös mopoilijoiden hurjastelu ja autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen saivat moitteita. Yleisimmiksi syiksi rikkomuksiin nähtiin välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus. Vastaajat olivat huolissaan etenkin lasten liikenneturvallisuudesta. Kaikissa kunnissa Rautjärveä lukuun ottamatta tärkeimmäksi liikenneturvallisuutta edistäväksi tekijäksi nostettiin aikuisten ja vanhempien toimiminen esimerkkinä liikenteessä. Rautjärvellä toivottiin ensisijaisesti joukkoliikenteen palveluiden kehittämistä.

Nuorille ja nuorille aikuisille (15–24-vuotiaille) tapahtuu eniten liikenneonnettomuuksia suhteessa ikäryhmän kokoon. Seudun tieliikenneonnettomuuksien uhreista lähes joka kolmas on 15–24-vuotias. Joka viides uhri on yli 64-vuotias. Koko maan keskiarvoon verrattuna Imatran seudun ikäihmisille tapahtuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia, sillä koko maassa joka seitsemäs uhri on yli 64-vuotias. Kaiken kaikkiaan Imatran seudun liikenteessä kuolee keskimäärin 3 henkilöä ja loukkaantuu 48 henkilöä vuosittain. Tilastot perustuvat vuosien 2013–2017 keskiarvoon. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat valmistelevat parhaillaan kaikkia liikkumismuotoja koskevia liikenneturvallisuussuunnitelmia. Yhteistyössä mukana ovat myös Liikenneturva, Kaakkois-Suomen poliisilaitos sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2019, ja ne tulevat ohjaamaan sekä kuntien että ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina. Toteutettujen asukas- ja koululaiskyselyjen aineistot, koetut liikenneympäristön vaaranpaikat sekä onnettomuusanalyysit löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus

LISÄTIETOJA:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385
  • Imatran kaupunki, Päivi Pekkanen, puh. 020 617 4418
  • Parikkalan kunta, Sarri Aalto, puh. 044 781 1241
  • Rautjärven kunta, Juho Jylhä, puh. 040 065 4897
  • Ruokolahden kunta, Arja Villanen, puh. 044 44 91250
  • Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, puh. 050 303 5021

 


Päivitetty