Tiedotteet 2019

Helpotusta valtatien 6 Taavetti–Lappeenranta välin hirviongelmaan

Taavetin ja Lappeenrannan välisellä tieosuudella on kuluneen vuoden aikana ollut useita vaaratilanteita, kun hirvet ovat päässeet moottoriliikennetien riista-aitojen sisäpuolelle. Ongelmaan on etsitty kesän aikana ratkaisuja viranomaisten ja paikallisten metsästäjien yhteistyönä. Ensimmäiset konkreettiset parannustoimenpiteet on jo tehty.

Tieosuudelle eri vaiheissa rakennettu riista-aita katkaisi hirvien kesä- ja talvilaidunten väliset aiemmat etelä-pohjois-suuntaiset kulkureitit. Hirviä on pakkautunut riista-aitojen tuntumaan, ja eläimiä on välillä jopa päässyt riista-aidan aukoista moottoriliikennetielle. Tästä on aiheutunut vaaratilanteita liikenteessä. Tieosuudelle on rakennettu riista-alikulut Hurtanmaalle ja Yllikkälään, mutta paikallisten metsästäjien mukaan hirvet eivät ole toistaiseksi oppineet käyttämään niitä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto käynnistivät keväällä 2019 selvitystyön, jonka tavoitteena oli kartoittaa tieosuuden ongelmakohdat ja suunnitella konkreettisia toimenpiteitä, joilla estetään hirvien pääsy aidatulle tiealueelle. Selvityksen toteutti Plaana Oy yhteistyössä alueella toimivien metsästysseurojen ja Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen aluetoimiston kanssa.

Ympäristöasiantuntija Suvi Nirkko Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta on tyytyväinen yhteistyöhön paikallisten metsästysseurojen kanssa. "Saimme arvokasta tietoa hirvien käyttäytymisestä sekä riista-aidan ongelmakohdista", Nirkko kiittelee. "Yhteistyössä toteutettu selvitys on myös varmasti madaltanut yhteydenottokynnystä eri toimijoiden välillä, mistä on selkeää hyötyä tulevassa kehitystyössä", Nirkko jatkaa.

Selvityksessä tunnistettiin riista-aidasta useita aukkopaikkoja, joista hirvet pääsevät aidatulle tiealueelle. Osa näistä kohteista on jo korjattu, ja korjaustöitä jatketaan vuoden 2020 aikana. Samalla riista-aitaan rakennetaan lisää portteja, jotka mahdollistavat hirvien ajamisen pois aidatulta tiealueelta. Selvityksessä tunnistettiin myös muita mahdollisia toimenpiteitä, kuten riista-alikulkujen toimivuuden parantamista istutuksilla.

Kesän aikana toteutetut korjaustoimenpiteet näyttäisivät parantaneen riista-aidatun tiealueen liikenneturvallisuutta jo nyt. On silti mahdollista, että riista-aitojen väliin pääsee hirviä myös jatkossa. Riista-aidatulla alueella liikkuva hirvi on huomattava liikenneturvallisuusriski, joten siitä tulee ilmoittaa hätäkeskukseen. Hätäkeskus välittää tiedon poliisille, joka puolestaan tekee virka-apupyynnön paikallisille suurriistavirka-apuvapaaehtoisille (SRVA). SRVA-vapaaehtoiset pyrkivät ajamaan hirven pois tiealueelta tarkoitukseen rakennetuista porteista tai tarvittaessa lopettavat sen turvallisesti. "Tienkäyttäjiltä toivoisin parempaa pelisilmää näihin tilanteisiin", Nirkko vetoaa. "Tietoomme on tullut useita autoilijoiden piittaamattomuudesta aiheutuvia vaaratilanteita, kun ajonopeuksia ei ole maltettu pudottaa, vaikka tiealueella liikkuu keltaisiin heijastinliiveihin pukeutuneita SRVA-vapaaehtoisia ajamassa hirveä pois riista-aitojen välistä", Nirkko kertoo.

Hirvikolareita tapahtuu eniten syyskuun ja joulukuun välisellä ajanjaksolla. Kaksi kolmesta hirvikolarista ajetaan hämärässä tai pimeässä. Merkittävin henkilövahingon tapahtumiseen vaikuttava tekijä on ajoneuvon nopeus törmäyshetkellä.

 

Lisätietoja antavat:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suvi Nirkko, p. 0295 029 063, suvi.nirkko@ely-keskus.fi

Plaana Oy, Juha Raappana, p. 040 577 9939, juha.raappana@plaana.fi

Päivitetty