Tiedotteet 2019

Heinolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Heinolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, jota uudistettiin vuonna 2015. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Heinolassa tehtiin luokitus- ja rajausmuutoksia kolmella pohjavesialueella. Syrjälänkankaan pohjavesialueen rajausta tarkistettiin hieman alueen pohjoisosassa rajaamalla Iso-Palpasen rannassa sijaitseva lähde pohjavesialueen sisään. Urheiluopiston pohjavesialue luokiteltiin 1E-luokkaan ja Kuijärvenharjun pohjavesialue 2E-luokkaan. E-luokitusten perusteena ovat alueilla sijaitsevat lähteet sekä pienet pohjavesivaikutteiset lammet. Muutokset perustuvat alueilla tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

Heinolassa on muutosten jälkeen kahdeksan vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta, joista yksi on luokiteltu 1E-luokkaan. Lisäksi Heinolassa on kaksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta, joista toinen on luokiteltu 2E-luokkaan.

Liitekartta:

 

Lisätietoja:

Petri Siiro, hydrogeologi, Hämeen ELY, keskus, petri.siiro(at)aly-keskus.fi, puh. 0295 025 230

Eeva Pudas, ympäristösuunnittelija, Hämeen ELY-keskus, eeva.pudas(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 124

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Päivitetty