Tiedotteet 2019

Heinäkuun vesitilannekatsaus (Pohjois-Karjala)

Heinäkuun sademäärä vaihteli Pohjois-Karjalassa 41-70 mm, kun tavallisesti sataa noin 77 mm. Suurin osa sateista saatiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja kuukauden puolivälissä.  

Vähäsateinen kesä on saanut suurten järvien vedenkorkeudet hieman tavallista nopeampaan laskuun. Orivesi – Pyhäselän vedenpinta laski heinäkuun aikana 20 cm. Vedenkorkeus on nyt 22 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta alempana. 

Pielisen vedenpinta laski 45 cm heinäkuun aikana ja vedenkorkeus on tällä hetkellä 25 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Viinijärven vedenkorkeus on 9 cm, Kajoonjärven 13 cm ja Ruunaan 25 cm alle ajankohdan keskiarvon. 

Suomen ympäristökeskuksen laatiman keskiennusteen mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 10 cm elokuun loppuun mennessä ja pysyvän ainakin pitkälle syksyyn asti tavallista alempana.  

Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 20-30 cm elokuun loppuun mennessä.

Pielisjoen keskivirtaama oli heinäkuussa 90 % normaalista. Koitajoen heinäkuun virtaama oli neljänneksen ja Lieksanjoessa kolmanneksen tavanomaista pienempi.

Pienempien jokin keskivirtaamat olivat heinäkuussa reilusti normaalia alhaisempia. Jänisjoen keskivirtaama Ruskeakoskella oli 40 % ja Saramojoen Roukkajankoskella 30 % tavanomaisesta. Höytiäisen Puntarikoskella vettä virtasi heinäkuussa vain 10 % normaalista määrästä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla, Ilomantsin Kuuksenvaarassa ja Nurmeksen Juutilankankaalla pohjavedenkorkeus oli 4–14 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Kontiolahden Jakokosken mittauspisteessä pohjavesi oli vastaavasti 25 cm keskiarvoa alempana.

Pintaveden lämpötila oli heinäkuun lopussa Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 13,3 °C ja Pielisjoella Joensuun kanavassa 19,5 °C. Pielisjoen vesi oli puoli astetta normaalia lämpimämpää. Vastaavasti Pielisen pintavesi oli lähes kuusi astetta tavanomaista viileämpää.

 

Lisätietoja antaa

Esa Päivinen puh. 0295 026218

              

 


Päivitetty