Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 tiettyjen toimenpiteiden hakumenettely avautuu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut hakumenettelyn seuraavien toimenpiteiden (Euroopan parlamentin ja neuvos-ton asetus (EU) N:o 508/2014) osalta:

1. Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3)

2. Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3)

3. Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43 ja 44.1.f)

4. Kalastuksen ympäristöinnovointi (art. 39 ja 44.1.c)

5. Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1.a)

6. Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistamien (art. 40 alakohdat b-g ja i sekä art. 44.6)

7. Vesiviljelyn innovointi (art. 47)

8. Markkinoille saattaminen (art. 68)

Hakuaika alkoi 23.6.2016 ja päättyy 9.9.2016. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojär-jestelmään Hyrrä (https://hyrra.mavi.fi/login.html) tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY –keskukseen. EMKR –hakulomake ja toimenpidekohtaiset hakuohjeet katso www.mmm.fi.

Lisätietoja antavat:

Kari Ranta-aho, kari.o.ranta-aho@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 650.

Tuomas Oikari, tuomas.oikari@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 075. (Toimenpiteet 1,2,4,5,6)

Minna Uusimäki, minna.uusimaki@ely-keskus.fi, puh. 0295 028 640 (Toimenpiteet 3,8)

Kauko Poikola, kauko.poikola@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 079 (Toimenpiteet 1,2,4,5,6)

Ville Turta, ville.turta@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 679  (Toimenpiteet 3,8)

Mikko Koivurinta, mikko.koivurinta@ely-keskus.fi, puh 0295 021 080 (Toimenpide 6)

Pohjois-Savo: Timo Takkunen, timo.takkunen@ely-keskus.fi. puh. 0295 026 626

Lappi ja Kainuu: Jari Leskinen, jari.leskinen@ely-keskus.fi, puh 0295 037 062.


Päivitetty