Tiedotteet 2018

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuutta kehitetään – kuntalaisilla mahdollisuus osallistua vastaamalla kyselyyn


Hollolassa, Kärkölässä ja Orimattilassa edistetään liikenneturvallisuutta laatimalla turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma. Paikkakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan osallistumalla liikenneturvallisuuskyselyyn 8.4.2018 mennessä. Kyselyssä kartoitetaan seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia liikenneturvallisuuden ja liikkumisen tilasta.
 

Suunnitelman tavoitteena on edistää turvallista, vastuullista ja ympäristöystävällistä liikennekäyttäytymistä Etelä-Päijät-Hämeessä. Se perustuu järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön kuntien eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välillä. Tekeillä oleva suunnitelma on laaja-alainen, ja sisältää toimenpideohjelman tuleviksi vuosiksi. Suunnitelmassa liikennekasvatuksella on suuri rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä. Tarkastelussa ovat myös liikenneympäristö ja siihen kohdistuvat kehittämistarpeet ja -toimet.
 

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelmassa ovat mukana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hollolan ja Kärkölän kunnat sekä Orimattilan kaupunki yhteistyössä Liikenneturvan ja Hämeen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2018, ja se valmistuu vuoden 2018 lopulla.
 

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä lähtötieto laadittavalle suunnitelmalle. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta, ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kysely löytyy Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan internetsivuilta.

Suora linkki kyselyyn: http://bit.ly/2tNd7N3.

Liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata 8.4.2018 asti.
 

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, 0295 021 367
  • Hollolan kunta, Ari Rinkinen, 044 780 1453
  • Kärkölän kunta, Pertti Sallila, 044 770 2225
  • Orimattilan kaupunki, Seppo Määttä, 044 781 3870
  • Suunnitelmakonsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, 050 358 0733

Päivitetty