Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen Waltti-liikenteen lippuvalikoima laajenee (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-sopimusliikenteessä käytettävien matkalippujen lippuvalikoimaa laajennetaan. Lippuvalikoimaan lisätään 17.10.2016 alkaen Matkahuollosta ostettavat Kelan 44 matkan koulumatkatuetut sarjaliput. Myös seutulippujen kelpoisuutta jatketaan niin, että ne kelpaavat maksuvälineenä ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä toistaiseksi. Seutulippujen kelpoisuusalueet eivät kuitenkaan kata kaikkia kuntia.

ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä käytetään maksuvälineenä ensisijaisesti Waltti-lippuja. ELYn Waltti-kortille ladattavia lipputuotteita ovat kuntakausilippu, yleiskausilippu ja arvolippu sekä Kelan koulumatkalippu ja kunnan ostama peruskoululaisten koulumatkalippu. Lisäksi käytössä ovat käteisellä tai pankki- tai luottokortilla maksettavat Waltti-kertaliput.

Runsaan asiakaspalautteen vuoksi Waltti-liikenteen lippuvalikoimaan lisätään 17.10.2016 alkaen Matkahuollosta ostettavat Kelan 44 matkan koulumatkatuetut sarjaliput. Myös seutulippujen kelpoisuutta jatketaan aiemmin ilmoitetusta siten, että ne kelpaavat maksuvälineenä ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä toistaiseksi. Opiskelijaseutuliput eivät edelleenkään kelpaa Waltti-liikenteessä.

Kelan koulumatkatuettu 44 matkan sarjalippu Waltti-liikenteessä

Kelan koulumatkatuen saanut toisen asteen opiskelija voi valita joko Waltti-koulumatkatukilipun tai Matkahuollosta ostettavan Kelan koulumatkatuetun 44 matkan sarjalipun. Opiskelija voi valita näistä kahdesta lipputuotteesta omaan matkustustarpeeseensa sopivamman lipputuotteen käyttäessään Waltti-liikennettä.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa käytössään olevaa lipputuotetta tai luopua toisesta lipusta, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitoksensa opintotoimistoon.

Seutulippujen kelpoisuus Waltti-liikenteessä

Aiemmin on ilmoitettu, että ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä Ylä-Savon, Joensuun, Kuopion ja Mikkelin seutuliput sekä Pohjois-Karjalan maakuntalippu kelpaavat maksuvälineenä kuluvan vuoden loppuun saakka. Seutulippujen kelpoisuusaikaa kuitenkin jatketaan. Seutulippuja voi käyttää maksuvälineenä ELY-keskuksen Waltti-liikenteessä, kunnes toisin ilmoitetaan.

Matkustajan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että seutulippujen kelpoisuusalueet eivät kata kaikkia kuntia. Esimerkiksi Iisalmen ja Mikkelin kaupungeissa seutulippuja ei ole enää myyty eivätkä ne ole kelvanneet maksuvälineenä Waltti-lippujen käyttöönoton jälkeen. Myös muilla alueilla kunnat voivat irtisanoutua seutulipuista 3 kk:n irtisanomisajalla. Tiedon seutulippujen kelpoisuusalueista saa parhaiten Matkahuollosta ja kuntien internetsivuilta.

Waltti-liikenteen aikataulut löytyvät matka.fi-palvelusta

Valtakunnallisesta Matka.fi-palvelusta (Liikennevirasto) voi hakea koko maan linja-auto-, juna- ja lentoliikenteen aikatauluja ja reittitietoja. Palvelua kehitetään paraikaa, ja uusi versio on tarkoitus julkaista vuoden 2017 alussa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämän Iisalmen, Joensuun, Kuopion ja Mikkelin seutujen Waltti-liikenteen aikataulu- reitti- ja hintatietoja löytyy lisäksi osoitteesta

Sivuille on pääsy paitsi ely-keskus.fi-palvelusta, myös matkahuolto.fi:n kautta.

 

Lisätiedot

Joukkoliikennevastaava Satu Huttunen puh. 0295 026 709

Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen puh. 0295 026 757

 


Päivitetty