Tiedotteet 2018

ELY-keskukselta yritystukea Pohjois-Pohjanmaalle tammi-maaliskuussa 4,7 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tammi-maaliskuussa 2018 Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 4 772 993 euroa.

Tukea myönnettiin mm. seuraaville yrityksille:

Aspocomp Group Oyj:n hankkeeseen liittyy investointeja sekä osaamisen kehittämistä, joiden avulla pystytään valmistamaan piirilevyjä puolijohdetestereitä valmistaville yhtiöille. Yhtiö tavoittelee hankkeella merkittävää liikevaihdon kasvua, joka tulee pääosin viennistä. Hankkeen arvioidaan tuovan Oulun tehtaalle yli 10 uutta työpaikkaa.

Rukakeskus Oy: Kuusamon kaupunki ja Rukakeskus Oy solmivat syksyllä 2016 aiesopimuksen, jonka tavoitteena on käynnistää Ruka Masterplan 3:n toteutus. Suunnitelman mukaiset n. 110 miljoonan euron investoinnit synnyttävät Rukan ns. Itäkylään noin 1 600 uutta vuodepaikkaa ja 100 uutta työpaikkaa. Itäkylän toteutumisen edellytys on tämän hankkeen mukainen ympäristöystävällinen kevyen liikenteen gondoliyhteys. Yhdessä muiden Rukakeskus Oy:n 16 miljoonan euron rinneinvestointien kanssa hankkeen tavoite on nostaa kansainvälisten asiakkaiden osuus noin 18 %:sta 28 %:iin vuoteen 2019 mennessä. Hanke luo suoraan 6 uutta työpaikkaa ja rakentaminen synnyttää 10 - 12 henkilötyövuotta. Gondolin mahdollistaman Itäkylän 1. vaihe, kesällä 2018 aloitettava Hotelli RukaValley, luo noin 28 pysyvää työpaikkaa ja noin 35 henkilötyövuotta rakennusaikana.

Pro Estore Oy hankkii tehokkaimman monipuolisella ohjelmalla varustetun monitoimisorvin robottisolulla ja 5-akselisen työstökoneen palettijärjestelmällä. Koneet on varusteltu parhaimmalla huipputekniikalla. Tehokkaammilla laitteilla pystytään parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja valmistamaan monipuolisempia osia tehokkaasti. Koneiden huippunopeus ja kustannustehokkuus ovat maailman huippuluokkaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää yritysrahoitusta myös Kainuuseen ja Lappiin. Kainuuseen rahoitusta myönnettiin 452 160 euroa ja Lappiin 2 084 630 euroa.

Yritysten kehittämispalvelujen uusi sopimuskausi on tuonut pieniä muutoksia niin konsultointeihin kuin koulutusohjelmiinkin. Palvelut ovat saaneet myös uusia vastuuasiantuntijoita. Konsultointien teemoina ovat nyt kasvu ja uudistaminen, talous ja tuottavuus, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen.

Pohjois-Pohjanmaalla on alkamassa pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia seuraavasti: Kasvuun johtaminen -koulutus kesäkuussa, Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutus elokuussa ja Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutus alkusyksystä 2018. Kaikki ohjelmat sisältävät 10 koulutuspäivää ja 2 yrityskohtaista konsultointipäivää.

Lisätietoja koulutuksista: Päivi Lappalainen, 0295 023 643, paivi.lappalainen(at)ely-keskus.fi sekä kehittämispalveluiden verkkosivuilta http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi.

Lisätietoja:                                                                                                                                          

Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi
Johtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727, petri.keranen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty