Tiedotteet 2019

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on laskussa - työvoimapulaan vastataan räätälöidyillä koulutuksilla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Tänään ilmestyneen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys väheni elokuussa edelleen vuodentakaiseen verrattuna 5,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on jälleen manner-Suomen alhaisin yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa (6,1 %). Koko maassa osuus on 8,9 %. Nuorten työttömyys on myös edelleen laskussa, kun alle 25-vuotiainen työttömien määrä laski 11,5 % viimevuotiseen verrattuna. Heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 1,4 prosenttiyksikköä. Tiedot ilmenevät tänään julkaisusta työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Yritysten kasvu ja hyvinvointi tärkeää alueen työllisyyden hoidossa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon elokuun aikana 1 922, mikä on 40 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin mukaan työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Pahimmaksi ulkopuoliseksi kehittämisen esteeksi työvoiman saatavuuden kertoo 19 % vastaajista Pohjanmaalla ja 11 % Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella barometriin vastasi yhteensä 235 pk-yritystä (3,8%), koko Suomessa 6133 yritystä. Vastanneet yritykset ovat olleet teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden aloilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksessa rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus oli 55 % Pohjanmaan ELY-keskusalueella vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana. Osuus oli koko Suomen korkein keskiarvon ollessa 47 %.

Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-palvelut pitävät ratkaisevan tärkeänä alueen työllisyyden kannalta, että alueen yritykset kehittyvät, kasvavat ja voivat hyvin. Hyvän työllisyystilanteen kääntöpuolena tulleet rekrytointivaikeudet ovat haaste, jonka ratkaisemiseksi tehdään työtä monella eri rintamalla: tukemalla nuorten työllisyyttä, työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä, lisäämällä työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa ja jo massa olevien rekrytoimista työelämään sekä kehittämällä työntekijöiden osaamista. Työmarkkinoiden tarpeita vastaava koulutus on tärkeä keino, jolla voidaan turvata osaavan työvoiman saannin. Tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yritysten ja muiden työnantajien sekä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Yhteishankintakoulutukset erinomainen apu yrityksen kehittämiselle ja kasvulle

Yhteishankintakoulutus on koulutusta, jonka työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhteistyössä. Koulutuksen toteuttaa ulkopuolinen kouluttaja tai oppilaitos. Yhteishankintakoulutus kasvuyritykselle voi olla uuden henkilöstön rekrytointi- tai jo olemassa olevan henkilöstön täsmäkoulutusta. Kun yritys kasvaa ja kehittyy, yrityksen nykyinen henkilöstö voi tarvita lisäkoulutusta. Täsmäkoulutus on erinomainen apu, kun yritykselle on selkeä kehittämissuunnitelma.  Täsmäkoulutusta käytetään usein yhdessä rekrytointikoulutuksen kanssa.

Euroopan ammattitaitoviikolla nostetaan ammattikoulutus esille

Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week) vietetään 14.-18.10.2019. Teemaviikolla halutaan nostaa esille ammattikoulutuksen merkitystä niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Pohjanmaan TE-toimisto järjestää ammattitaitoviikkoon liittyen loka-marraskuussa Vaasassa ja Kokkolassa yrityksille aamiaistilaisuudet, joissa yhdessä kouluttajien ja oppisopimustoimiston kanssa tehdään eri koulutusvaihtoehtoja tunnetuksi.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Mirella Kivelä, puh. 0295 028 652, mirella.kivela(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty