Maatilojen tuotannonohjaus, viljelijätuet ja valvonta

KuvituskuvaELY-keskusten tehtävänä on hallinnoida viljelijätukien hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistaa maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys.

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot

TIETOA ALUEELTA

Maatilojen tuotannon ohjaus, viljelijätuet ja valvonta - Etelä-Savo

Maataloustukien päätukien hakuaika päättyy 17.6.2019. Myös ELY-keskuksesta haettavien ympäristösopimusten hakuaika päättyy 17.6.2019.

Maatalouden tukijärjestelmään kuuluvan valvonnan järjestämisestä Etelä-Savon ELY-keskuksessa vastaa maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ritva Vaittinen. Hän myös ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • Ruokaviraston ELY-keskukselle delegoimia valvonta, tarkastus- ja varmistamistehtäviä
  • EU:n suorien tukien tukioikeuksia

Maaseutupalvelut -yksikön johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän ympäristösopimuksia
  • luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon sitoumuksia
  • luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tehtäviä
  • ei-tuotannollisia investointeja lukuun ottamatta LEADER- toimintatapaa.

Updated

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT