Maatilojen kehittäminen

KuvituskuvaELY-keskukset myöntävät tukia maatilojen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

ELY-keskukset rahoittavat maaseutuyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän aloitustuella.

Hakemusten liitteenä vaadittavan liiketoimintasuunnitelman kustannukset voidaan sisällyttää investoinnin kustannusarvioon.

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea voi hakea kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Neuvo 2020 on uusi maatilojen neuvontajärjestelmä, jonka neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille viljelijöille. Järjestelmän avulla viljelijät voivat saada neuvontaa uusista tukiehdoista ja sen yhteydessä voidaan teettää tilan energiasuunnitelma, ympäristösuunnitelma tai tuotantoeläinten terveydenhoitosuunnitelma.

TIETOA ALUEELTA

Maatilojen kehittäminen - Pohjois-Savo

Pohjois-Savoa kehitetään nurmen- ja maidontuotannon maan johtavaksi osaajaksi ja naudanlihantuotannon osalta vahvaksi osaajaksi, jolla on hyvin toimivat kansalliset ja kansainväliset toimintaverkostot. Tavoitteena on tilatason liiketaloudellisen kannattavuuden paraneminen, ravinnekierron tehostaminen, alkutuotannon jatkuvuuden varmistaminen sekä uusien yrityksien syntyminen.

Perusmaatalouden tuotantotavoitteet
Maidontuotanto                                340 milj. l/v         (322,5 milj. l/v vuonna 2019)
Naudanlihantuotanto                      14 milj. kg/v       (11,6 milj. kg/v vuonna 2018)

Pohjois-Savon asemaa marjojen ja avomaavihannestuotannon edelläkävijänä vahvistetaan. Tavoitteena on, että erikoismaatalouden harjoittajien osaaminen vahvistuu vastaamaan alan kehittämishaasteisiin ja tuotantotavoitteisiin ja että kotimainen, puhdas taimituotanto kehittyy.

Erikoismaatalouden tuotantotavoitteet
Mansikka                                         6 800 kg/ha         (4 120 kg/ha vuonna 2018)
Mansikan tuotantoala                   900 ha                  (985 ha vuonna 2019)
Muiden marjojen tuotantoala      580 ha                  (517 ha vuonna 2019)

Henkilöt, jotka käsittelevät maatilojen kehittämisasioita

Tukijaksot

Nuoren viljelijän aloitustukea ja maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

Nuoren viljelijän aloitustuki

  •  1.11.–31.1.
  • 1.2.–30.4.
  • 1.5.–31.7.
  • 1.8.–31.10.

Maatalouden investointituki

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Updated

ALUEELLISET LINKIT

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee maaseudun kehittämishankkeiden ja yritystukien sekä maatalouden rakennetukien maksuhakemukset. 

Maksatuksen ohjeet, lomakkeet ja yhteystiedot