Etelä-Savon ympäristöpalkinto

Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut ympäristöpalkinnon vuosittain Etelä-Savon luonnon tai elinympäristön hyväksi toimineelle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle. Ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 1995 alkaen vuoteen 2016 saakka.

Palkinnon myöntämisen perusteet

Ympäristöpalkinnon valinnassa painotetaan sitä, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Etelä-Savon alueella. Ympäristöpalkinnolla halutaan kiinnittää huomiota ympäristöasioihin sekä kannustaa eteläsavolaisia luonnon- ja elinympäristön hoitoon ja suojeluun.

Ympäristöpalkinnon saajat  1995-2016:

1995 Etelä-Savon radio: ympäristövalistus
1996 Maiju Laakso: ympäristövalistus
1997 Airi ja Esa Heinikainen: perinteisen viljelymaiseman hoito ja ylläpito
1998 Ensto Electric Oy: edistyksellinen toiminta ja myönteinen asenne ympäristönsuojeluun
1999 Pidä Saaristo Siistinä ry: Saimaan järvialueen virkistyskäytön edistäminen, jätehuollon ja ympäristönsuojelun kehittäminen sekä ympäristöasenteisiin vaikuttaminen
2000 Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys: Mikkelin kaupungin ja ympäristökuntien luonnonsuojelun hyväksi tehty ansiokas ja monipuolinen työ
2001 Vesiosuuskunta Majava: haja-asutusalueen vedenhankinnan kehittämiseksi tehty edistyksellinen työ
2002 Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen: ympäristökasvatus
2003 Etelä-Savon taidetoimikunta: Itä-Suomen läänin ja Etelä-Savon rakennusperinnön vaalimiseksi tehty työ
2004 Jukola-2003 Sulkava- suunnistustapahtuma: ympäristö- ja luontoarvojen huomioon ottaminen tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä
2005 Matti-Veikko Kuusi: ympäristövastuullinen elämätapa omissa toimissaan
2006 Itä-Suomen energiatoimisto: puuenergian käytön edistäminen ja hyödyntäminen
2007 Raimo Ulmanen: metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen
2008 Leena Lahdenvesi-Korhonen: maisemanhoidon ohjaus- ja kehittämistyö
2009 Juha Taskinen: työ järviluonnon ja Saimaan hyväksi
2010-2012 palkintoa ei jaettu
2013 Jukka Rajala: työ luonnonmukaisen maatalouden edistäjänä ja kehittäjänä
2014: Matti Heiskanen, Timo Kauppinen ja Tapani Mähönen: toiminta Pieksämäen seudun vesien hoito- ja kunnostustyössä
2015 Ouri Mattila: aktiivinen työ ympäristön hyväksi sekä toiminta kirkon ympäristöjärjestelmän valtakunnallisessa suunnittelussa, alueellisessa toteutuksessa ja käytössä
2016 Pro Joroisselkä ry ja Pro Puruvesi ry: Yhdistykset on perustettu ja ne toimivat kansalaisaktiivisuuden voimin vesienhoidon ja –tilan parantamiseksi alueellaan. Toiminnassaan yhdistykset ovat osoittaneet yhteistyökykyisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta viranomaisyhteistyössä ja toiminnassa alueensa asukkaiden kanssa.

 

Updated